Oznakowanie CE będzie obowiązkowe od 2004 r.

Dorota Kaczyńska
opublikowano: 31-07-2003, 00:00

Od 1 maja 2004 r. w naszym kraju zacznie obowiązywać oznakowanie CE, świadczące o minimalnym zapewnieniu bezpieczeństwa wyrobów. Polscy eksporterzy od dawna się nim posługują, więc dla nich nic się nie zmieni. Jednak sporo pracy czeka lokalnych przedsiębiorców, którzy nie działają poza granicami Polski.

W dniu naszej akcesji straci swoją ważność najważniejszy dotychczas w Polsce znak bezpieczeństwa B. Jego rolę w wielu przypadkach przejmie ocena zgodności i oznakowanie CE.

Obowiązek jego wprowadzenia nakładają tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia, których celem jest zapewnienie swobodnego przepływu wyrobów przemysłowych przez ujednolicenie przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa. CE dotyczy produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej po raz pierwszy. Są to zarówno nowe wyroby, wyprodukowane w krajach unijnych, jak i nowe oraz używane produkty importowane z państw trzecich na rynek europejski. Ten sam wyrób może podlegać kilku dyrektywom jednocześnie.

Oznakowanie CE nadaje zwykle producent, są jednak sytuacje, gdy pośrednio odpowiedzialni za nie mogą stać się importerzy, przy czym poszczególne dyrektywy odmiennie regulują te kwestie.

— Na przykład, rozporządzenie wdrażające dyrektywę dotyczącą niskonapięciowego sprzętu elektrycznego składa na barki importera obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i dokumentacji technicznej. Natomiast dyrektywa maszynowa traktuje importera jako osobę wprowadzającą towar do obrotu i zobowiązuje go do wykonania oceny zgodności wyrobu z wymogami bezpieczeństwa, jeżeli nie zrobił tego producent — mówi Bogusław Piasecki, zastępca dyrektora Zespołu Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).

Na rynku wyrobów związanych z transportem i magazynowaniem największe znaczenie będą miały Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczące maszyn, dźwigów, kompatybilności elektromagnetycznej, niskonapięciowego sprzętu elektrycznego oraz urządzeń ciśnieniowych. Jednak dostosowanie się do Dyrektyw Nowego Podejścia nie wystarczy, aby producent mógł uznać swoją działalność za zgodną z prawem krajowym i unijnym.

— Branża transportowa w zakresie pojazdów mechanicznych jest dodatkowo regulowana przez Dyrektywy Starego Podejścia. Dyrektywy te nie przewidują oznakowania CE, natomiast niezbędna jest homologacja pojazdów. Innym przykładem jest obowiązek transportu niebezpiecznych materiałów zgodnie z przepisami ADR — wyjaśnia Bogusław Piasecki.

Sprawne poruszanie się wśród unijnych i krajowych przepisów stwarza wiele trudności. Wiedza producentów o oznakowaniu CE jest przy tym ciągle mała. Dodatkowo brakuje ogólnie dostępnych źródeł na ten temat.

— Większość wytycznych i przewodników dotyczących Dyrektyw Nowego Podejścia znajduje się na internetowych stronach Komisji Europejskiej. Wiele informacji można znaleźć także na stronach UDT czy w ośrodkach Euro Info. Niestety to ciągle zbyt mało — twierdzi Anna Hutyra z Centrum Euro Info w Gdańsku.

W większości przypadków producent sam nadaje CE swoim wyrobom, w przeciwieństwie do znaku B, który przyznawany był przez wyspecjalizowaną jednostkę.

Jeśli jednak mowa o wyrobach charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka, nawet w przypadku oznakowania CE, nieunikniona staje się pomoc tzw. jednostki notyfikowanej.

— Zależnie od wyrobu, procedury nadawania CE są różne. Najczęściej dzieje się to na drodze samooceny. Producent sam sporządza deklarację zgodności wyrobu z unijnymi wymaganiami i na jej podstawie nadaje CE. Natomiast w przypadku niektórych kategorii wyrobów przed nadaniem CE producent musi uzyskać certyfikat jednostki notyfikowanej — wyjaśnia Anna Hutyra.

W Polsce, do chwili naszej akcesji, jednostki notyfikowane nie mogą funkcjonować. Takie instytucje działają tylko w krajach Unii.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Kaczyńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Transport i logistyka / Oznakowanie CE będzie obowiązkowe od 2004 r.