Paged <PAGD.WA> warunkowe nabycie od Skarbu Państwa RP akcji spółek zależnych Grupy Kapitałowej "Paged" S.A.

Paged <PAGD.WA> warunkowe nabycie od Skarbu Państwa RP akcji spółek zależnych Grupy Kapitałowej "Paged" S.A. WARUNKOWE NABYCIE OD SKARBU PAŃSTWA RP AKCJI SPÓŁEK ZALEŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ "PAGED" S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2004 Zarząd "Paged" S.A. informuje, że w dniu 9 lutego br. uzyskał informację o podpisaniu w dniu 6 lutego br. ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej w drodze korespondencyjnej dwóch warunkowych umów sprzedaży akcji. W wyniku zawarcia pierwszej umowy "Paged" S.A. nabył 389.556 akcji zwykłych na okaziciela spółki "Paged Meble" S.A. z siedzibą w Jasienicy za łączną cenę 4.948.199 zł (tj. przy cenie 12,70 zł za jedną akcję). Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2,14 zł. "Paged" S.A. zobowiązał się do zapłaty ceny w dwóch ratach: · I rata w wysokości 1.260.000 zł płatna do 30 czerwca br. · II rata płatna do końca br. w wysokości pozostałej należnej kwoty. Akcje będące przedmiotem zawartej umowy stanowią 17,71% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Przeniesienie własności ww. akcji nastąpi po zapłacie całości ceny za akcje "Paged Meble" S.A., o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Po wypełnieniu się wszystkich warunków umowy "Paged" S.A. posiadał będzie łącznie 2.181.431 akcji "Paged Meble" S.A., które stanowić będą 99,17% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W wyniku zawarcia drugiej umowy "Paged" S.A. nabył za łączną cenę 869.293,80 zł (tj. przy cenie 18,17 zł za jedną akcję) 47.851 akcji zwykłych na okaziciela "Paged Handel" S.A. o wartości nominalnej 2,20 zł każda. Akcje będące przedmiotem zawartej umowy stanowią 14,41% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki. "Paged" S.A. zobowiązał się do zapłaty całej ceny za akcje w terminie 7 dni od otrzymania umowy, a przeniesienie własności powyższych akcji na kupującego nastąpi w ciągu kolejnych 7 dni. W związku z tym "Paged" S.A. zobowiązuje się do poinformowania w odrębnym raporcie bieżącym o wypełnieniu się powyższego warunku. Po wypełnieniu się wszystkich warunków umowy "Paged" S.A. posiadał będzie łącznie 327.264 akcji "Paged Handel" S.A. co stanowić będzie 98,64% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zabezpieczeniem płatności wynikającym z każdej z powyższych umów sprzedaży są weksle własne "in blanco" wystawione przez "Paged" S.A. i zaopatrzone w klauzulę "bez protestu". Data sporządzenia raportu: 10-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ