Pekpol <PEKP.WA> Zbycie aktywów

Pekpol <PEKP.WA> Zbycie aktywów ZBYCIE AKTYWÓW Raport bieżący 10/2004 ARKSTEEL S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2004 roku zbył w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego przysługujące mu prawa objęte księgami wieczystymi nr 10364 i 14250 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Wydział Ksiąg Wieczystych a mianowicie prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr nr 13/14,13/15,13/16 z obrębu 5 , ogólnego obszaru 3073 m2 wraz z prawem własności posadowionego na działkach budynku magazynowo-handlowego o kubaturze 2.484,25 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość od gruntu oraz działki gruntu nr 13/17 z obrębu 5, obszaru 1683 m2 wraz z prawem własności posadowionych na działce zabudowań stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności , położonych w Czaplinku , przy ul. Poznańskiej 4. Nabywcą jest Pan Bernard Bubacz wraz z małżonką , osoba fizyczna, wybrana w nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym ogłoszonym w dniu 31 grudnia 2003 roku. Cena sprzedaży wynosi 251 000 złotych. Wartość księgowa zbywanych aktywów wynosi 168 229,58 złotych. Wydanie aktywów nastąpiło w dniu 24 lutego 2004 roku. Nie występują powiązania pomiędzy ARKSTEEL S.A. i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a nabywającym wymienione wyżej aktywa. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale własnym Spółki. Data sporządzenia raportu: 25-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ