Pelion prognozuje wzrost rynku farmaceutycznego w Polsce na 2-4% w 2016 r.

ISBNews
opublikowano: 21-03-2016, 08:54

Grupa Pelion przewiduje wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek w Polsce o ok. 2-4% w 2016 roku, podała spółka.

"Na rok 2016 Grupa przewiduje wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek o ok. 2-4%. Dynamika wspomnianego rynku [w Polsce] w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014 wyniosła +7,6%. Na wyniki spółek działających na Litwie wpływ ma przewidywany wzrost litewskiego rynku farmaceutycznego, który to rynek należy do jednych z najmniejszych w Europie i charakteryzuje się wysokim stopniem konsolidacji. Dynamika rynku hurtowego na Litwie w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014 wyniosła +3,7%" - czytamy w raporcie rocznym.

Grupa Pelion zrealizowała w 2015 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 8,457,8 mln zł osiągając wzrost w wysokości 9,9% w stosunku do roku 2014 (bez uwzględnienia przychodów spółki Natura Sp. z o.o. wzrost wyniósłby +5,4%).  Grupa odnotowała wzrost realizowanej sprzedaży w segmencie hurt na poziomie +4,3% oraz w segmencie detal na poziomie +24,7% (bez uwzględnienia przychodów spółki Natura Sp. z o.o. dynamika w segmencie detal wyniosłaby 7,8%).

Zysk ze sprzedaży wyniósł 986,58 mln zł i był wyższy o 16,2% r/r. Zysk ze sprzedaży obejmuje zysk zrealizowany przez spółki Natura Sp. z o.o. i Natura Marketing Sp. z o.o. w wysokości 153,54 mln zł. W 2014 roku zysk brutto Natury ujęty w wyniku Grupy Pelion wyniósł 30,89 mln zł.

Rentowność zysku ze sprzedaży wyniosła 11,7% i była o 0,7 pkt proc wyższa niż w 2014 r.

EBITDA za rok 2015 wyniosła 197,75 mln zł, tj. o 30,5% zł więcej niż w roku 2014. Rentowność EBITDA wynosiła 2,3%, tj. o 0,3 pkt proc. więcej r/r.

Pelion odnotował 85,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 55,94 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik rentowności brutto wyniósł 1,5%, a wskaźnik rentowności netto 1% w 2015 r.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 917,27 mln zł i były wyższe o 22,3% r/r, a ich wskaźnik ukształtował się na poziomie 10,8%, tj. o 1 pkt proc. wyższym niż w poprzednim roku.

Pelion podał, że na wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu miało wpływ włączenie w IV kw. 2014 r. do grupy spółek Natura Sp. z o.o. i Natura Marketing Sp. z o.o., które w 2015 roku powiększyło w/w koszty o 158,18 mln zł. ( w 2014 roku odpowiednio o 29,11 mln zł).

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane