Pełnomocnik akcjonariusza na WZA

DR JĘDRZEJ JAKUBOWICZ adwokat w kancelarii Głowacki i Wspólnicy
opublikowano: 01-06-2016, 22:00

Udzielanie pełnomocnictwa na WZA - tylko na piśmie

Przy udzielaniu pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej jedyne, o czym mocodawca powinien pamiętać, to fakt, że jego udzielenie musi nastąpić na piśmie i w jego treści należy przewidzieć, że pełnomocnik będzie wykonywała prawa akcjonariusza poprzez udział w danym walnym zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu z akcji należących do akcjonariusza. Taka treść pełnomocnictwa gwarantuje pełnomocnikowi prawo do wykonywania wszelkich praw akcjonariusza na danym walnym zgromadzeniu.

Udział pełnomocnika na walnym zgromadzeniu spółki publicznej wymaga uwzględniania dodatkowych aspektów. Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), należy przede wszystkim pamiętać, że nie jest tu wymagana forma pisemna pełnomocnictwa, gdyż może być ono udzielone również w postaci elektronicznej. Nie jest jednak konieczne opatrzenie pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinien przy tym zostać wskazany co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (rozstrzyga o tym regulamin walnego zgromadzenia albo, w razie jego braku, zarząd spółki).

W praktyce spółki najczęściej wskazują, że pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać udzielone na formularzu znajdującym się w ramach dokumentów związanych z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia i przesłane na wskazany adres e–mail w formacie PDF.

Dodatkową możliwością jest w spółkach publicznych dopuszczenie do ustanowienia pełnomocnikiem akcjonariusza członka zarządu, członka rady nadzorczej, likwidatora, pracownika spółki publicznej lub członka organów lub pracownika spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki. Zaznaczyć jednak należy, że pełnomocnictwo dla takiej osoby może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu i musi ona głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Biorąc natomiast pod uwagę ustawę o ofercie publicznej, pełnomocnik akcjonariusza spółki publicznej powinien pamiętać o uzyskaniu od mocodawcy pisemnych instrukcji dotyczących sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. W przypadku zaniechania wypełniania tego wymagania to na pełnomocniku ciążyć będą obowiązki określone w rozdziale 4 ustawy o ofercie publicznej (np. obowiązki dot. ujawnienia stanu posiadania). Warto przy tym nadmienić, że zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału 4 po stronie pełnomocnika, wlicza się również liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DR JĘDRZEJ JAKUBOWICZ adwokat w kancelarii Głowacki i Wspólnicy

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu