Pemug <PMUG.WA> otrzymanie decyzji KPWiG z 16 grudnia 2003 r. o naruszeniu przez spółkę wykonywania obowiązków...

Jacek Jurczyński
opublikowano: 06-01-2004, 22:09

Pemug <PMUG.WA> otrzymanie decyzji KPWiG z 16 grudnia 2003 r. o naruszeniu przez spółkę wykonywania obowiązków... OTRZYMANIE DECYZJI KPWIG Z 16 GRUDNIA 2003 R. O NARUSZENIU PRZEZ SPÓŁKĘ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH ORAZ O ODSTĄPIENIU OD WYMIERZENIA KARY
Raport bieżący nr 2/2004
Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 16 grudnia 2003 roku zakończone zostało, wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne (Postanowienie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie z dnia 3 września br.) w celu ustalenia, czy spółka właściwie wykonała obowiązki przekazywania informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w zakresie przekazywania informacji o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego oraz przekazywania raportów bieżących i okresowych.
W dniu 5 stycznia 2004 roku Spółka otrzymała na piśmie decyzję KPWiG z 16 grudnia 2003 roku (Nr DSP/N/4761/12/03) w tej sprawie wraz z obszernym uzasadnieniem. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - prowadząc postępowanie na podstawie otrzymanego przez GPW SA anonimowego pisma pt. WAŻNA INFORMACJA, a dotyczącego "Pemug" S. A. - stwierdziła naruszenie przez Spółkę wykonania obowiązków przekazywania informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jeśli chodzi o przekazanie z 2-miesięcznym opóźnieniem informacji o złożeniu w sądzie wniosku o upadłość przez Zakład Produkcji Przemysłowej "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o - spółkę zależną Emitenta. KPWiG stwierdziła jednakże, iż Spółka w dniu 15 maja 2003 roku w raporcie bieżącym nr 16/2003 szeroko i wyczerpująco poinformowała o sytuacji swej jednostki zależnej "PEMUG KONSTRUKCJE" Sp. z o. o.
KPWiG w swoim postępowaniu odrzuciła natomiast, sformułowany również w ww. anonimowym piśmie, zarzut o sprzedaży nieruchomości w Katowicach-Ligocie, jako że nieruchomości te nie będące własnością "Pemug" S. A., a własnością spółki zależnej "PEMUG KONSTRUKCJE" nie zostały zbyte.
W konkluzji decyzji KPWiG czytamy: "W związku z powyższym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd postanowiła odstąpić od wymierzenia kary. Komisja zwróciła również uwagę na to, że Spółka PEMUG S. A. funkcjonuje w publicznym obrocie od 5 lat i do tej pory nie stwierdzono naruszeń wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę. Komisja wyraziła jednocześnie nadzieję, że niniejsza decyzja ma charakter dyscyplinujący i w przyszłości Spółka zwracać będzie większą uwagę na prawidłowe wypełnianie ciążących na niej obowiązków informacyjnych, w tym obowiązków w zakresie informowania o zdarzeniach dotyczących spółek zależnych."
Decyzję podpisał Przewodniczący KPWiG pan Jacek Socha.
Data sporządzenia raportu: 06-01-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Jurczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Pemug &lt;PMUG.WA&gt; otrzymanie decyzji KPWiG z 16 grudnia 2003 r. o naruszeniu przez spółkę wykonywania obowiązków...