Pemug <PMUG.WA> restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych "Pemug" S. A.

Pemug <PMUG.WA> restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych "Pemug" S. A. RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNO-PRAWNYCH "PEMUG" S. A. Raport bieżący nr 8/2003 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach, nawiązując do treści raportu bieżącego nr 40/2002, informuje o realizowanej przez spółkę w wyniku decyzji właściwych instytucji państwowych, zgodnie z ustawą z dnia 31 sierpnia 2002 roku (Dz. U. z 2002 Nr 155 po. 1287, restrukturyzacji niektórych zobowiązań publiczno-prawnych. W wyniku wydanych decyzji restrukturyzacji podlegają następujące zobowiązania "Pemug" S. A.: - wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 987.339 zł (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi) - wobec Urzędu Skarbowego - 1.211.981 zł (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi) - wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - 182.623 zł (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi). Łącznie restrukturyzacji podlegają zobowiązania publiczno-prawne na kwotę na kwotę 2.381.944 zł, które po wydaniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji podlegają umorzeniu. Restrukturyzacji nie podlegają zobowiązania publiczno-prawne Spółki w kwocie ok. 5 mln zł, których termin spłaty został przedłużony z 31 marca marca 2003 r. do 11 miesięcy (czyli do końca listopada 2003 roku) od daty wydania decyzji o restrukturyzacji przez uprawniony organ, zgodnie z Art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Do dnia 1 kwietnia 2003 r. "Pemug" S. A. uregulował następujące nie podlegające restrukturyzacji zobowiązania: - wobec ZUS - 3.333.020,88 zł - wobec PFRON - 113.637,20 zł - opłaty restrukturyzacyjne - 24.008,65 zł. Do zapłaty do ZUS pozostała nie podlegająca restrukturyzacji część pracownicza w wys. 931.871 zł. Spółka planuje skorzystać z możliwości ratalnej spłaty wobec ZUS części zobowiązań regulowanych przez pracodawcę, z zobowiązań nie objętych restrukturyzacją, jak i bieżących zapadalnych po 30 czerwca 2002 roku. Data sporządzenia raportu: 02-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ