PGNiG wezwało m.in. PBG do ugody i zapłaty łącznie 160 mln zł odszkodowania

ISBnews
opublikowano: 12-02-2014, 18:08

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawezwało do próby ugodowej przy udziale PBG, Chart Inc. - Process Systems Division, Thermo Design Engineering Ltd. w wyniku której spółki te miałyby zobowiązać się do zapłaty na rzecz PGNiG kwoty 159,45 mln zł odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania inwestycji Odazotownia Grodzisk, podało PBG, w którego ocenie wszelkie roszczenia PGNiG z tego tytułu są nieuzasadnione co do zasady i co do kwoty.

„(…) wpłynęło do PBG w upadłości układowej zawiadomienie o posiedzeniu sądu w sprawie z wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - o zawezwanie do próby ugodowej przy udziale PBG, Chart Inc. - Process Systems Division, Thermo Design Engineering Ltd. W datowanym na dzień 4 listopada 2013 roku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, PGNiG wniosło o zawezwanie przeciwników wniosku, do próby ugodowej przez sądem, celem zawarcia ugody, w wyniku której przeciwnicy wniosku zobowiążą się do zapłaty na rzecz PGNiG kwoty 159.453.607,29 zł tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z nienależytego wykonania umowy z dnia 27 września 2006 roku o generalną realizację inwestycji 'Budowa Odazotowni Grodzisk' w terminie 14 dniu od dnia zawarcia ugody przez strony" – czytamy w komunikacie PBG.

PGNiG we wniosku wskazało, że na wartość szkody, którą poniosło w związku z nieprawidłowym (zdaniem PGNiG) wykonaniem Odazotowni Grodzisk składają się utracone korzyści wynikające z przebiegu procesów przebiegających w Odazotowni oraz określona przez PGNiG jako "strata rzeczywista" wynikająca z konieczności importu gazu wysokometanowego, podano również.

„Zarząd PBG informuje, że PGNiG zgłosił wierzytelność z tytułu wadliwego wykonania inwestycji Odazotowni Grodzisk, na wartość szkody w wysokości 106.187.018,01 zł. PBG na zgłoszenie przedstawiło stanowisko, że PGNiG nie przysługuje wobec spółki wierzytelność o naprawienia szkody, albowiem późniejsza realizacja inwestycji, jak i niedochowanie parametrów technicznych wynikają z okoliczności, których zaistnienie nie obciąża w żaden sposób wykonawcy inwestycji Odazotowni Grodzisk" – podkreśliło PBG.

W efekcie nie uznano wierzytelności głównej w kwocie 106,19 mln zł, ani odsetek z niej wynikających, „ponieważ nie stanowi ona zobowiązań w księgach PBG, a nadto PGNiG nie przedłożyło wystarczających dowodów na istnienie wierzytelności". Według komunikatu PGNiG nie wniosło sprzeciwu.

Zarząd PBG podtrzymał wyrażone zdanie, że realizacja kontraktu przebiegała w oparciu o parametry przekazane przez PGNiG w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie roszczenia PGNiG z tego tytułu są nieuzasadnione co do zasady i co do kwoty, konkluduje komunikat.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PGNiG wezwało m.in. PBG do ugody i zapłaty łącznie 160 mln zł odszkodowania