Pieniądze na ochronę polskich wynalazków

Materiał przygotowany we współpracy z PARP
opublikowano: 01-07-2018, 22:00

Do 500 tys. zł mogą dostać firmy, które chcą chronić swoje innowacyjne pomysły.

Na wsparcie mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa, pragnące zastrzec wynalazki, patenty, wzory przemysłowe i użytkowe. Opracowywanie własnych innowacji jest dla wielu firm sposobem na rozwój. Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek nowe lub ulepszone produkty i usługi mogą zadbać o ochronę własności intelektualnej. Część z nich tego nie robi ze względu na koszty, trudności proceduralne i brak doradztwa. Mogą one jednak skorzystać ze wsparcia programu Ochrona własności przemysłowej, który realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W 2018 r. na ten cel przeznaczonych jest 50 mln zł.

— Wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby mogły ochronić prawa własności przemysłowej w czterech trybach: krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. Posiadanie chronionej prawnie własności przemysłowej to prestiż, renoma i konkretne zyski dla firmy. Opatentowane wynalazki pomagają w budowaniu przewag konkurencyjnych. Podnoszą wartość i wiarygodność firmy — tłumaczy Anna Forin, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych PARP.

Zasady konkursu są takie, że zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP, w celu uzyskania ochrony na terenie kraju, musi być powiązane ze zgłoszeniem międzynarodowym. Chodzi o ułatwienie dofinansowania przedsiębiorcom uzyskania ochrony poza granicami kraju i tym samym obrotu lub komercjalizacji przedmiotu ochrony za granicą.

Kiedy, ile, na co?

W 2018 r. program Ochrona własności przemysłowej potrwa do 29 listopada. Jest realizowany w turach. Niedługo rozpocznie się trzecia. Budżet konkursu to 50 mln zł, z czego 4,44 mln zł przeznaczono na wsparcie projektów z województwa mazowieckiego. PARP dofinansowuje projekty o wartości od 10 tys. do 1 mln zł, co przy wymaganym wkładzie własnym przedsiębiorcy oznacza dofinansowanie na poziomie od 5 tys. do 500 tys. zł. W ramach programu można bowiem uzyskać 50 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na dwa typy działań. Pierwszy to uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych), z możliwością wsparcia zakupu usług doradczych, dotyczących przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. Drugim jest realizacja ochrony prawa własności przemysłowej, gdy przedsiębiorca występuje w roli broniącego swoich praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Wsparcie można uzyskać na:

opłaty urzędowe, związane z uzyskaniem prawa ochronnego

koszty usług rzecznika patentowego przygotowującego dokumentację zgłoszeniową

koszty tłumaczeń, w tym tłumaczenia przysięgłego

koszty dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia i prowadzenia postępowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej

usługi doradcze, związane z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych, dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania (np. w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej)

usługi doradcze, polegające na poszukiwaniu, określeniu, sprawdzeniu wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych, zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia

koszty negocjacji handlowych

koszty analizy czystości patentowej (freedom-to- -operate), związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia

koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego

koszty obrony patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika.

W ramach projektu nie mogą być natomiast dofinansowane koszty postępowań sądowych, dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej.

Jaka jest procedura?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP. Dyrektor Anna Forin uważa, że przedsiębiorcy nazbyt często zapominają o możliwości ochrony wynalazków.

— Nawet ci, którzy mają własne innowacyjne opracowania, nie zawsze są świadomi, że warto je chronić. Prawa ochronne to aktywa firmy wykorzystywane w jej działalności. Posiadanie chronionych prawami własności przemysłowej dóbr intelektualnych zapewnia firmie wyłączność. Może też przynieść korzyści finansowe, wynikające z udzielenia licencji lub sprzedaży przedmiotu własności przemysłowej. Prawdopodobnie dlatego najchętniej ze wsparcia korzystają firmy działające w branżach, w których panuje największa konkurencja. Mam tu na myśli branże: medyczną, biotechnologiczną czy produkcji urządzeń precyzyjnych — podsumowuje Anna Forin.

Terminy konkursu

III runda — od 1 lipca do 31 sierpnia

IV runda — od 1 września do 31 października

V runda — od 1 listopada do 29 listopada (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Szczegółowe informacje

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu można znaleźć na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, oraz telefonicznie pod numerami: 801-332-202 i 22 574-07-07.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał przygotowany we współpracy z PARP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu