PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny...

Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
opublikowano: 25-09-2002, 18:02

INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ PIONEER ARBITRAŻOWY

SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Raport bieżący Nr _269_E / ARBITER / 2002

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 25 września 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:

* nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * data i sposób nabycia aktywów 25 września 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych * charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 26.09.2002 r. * przedmiotem transakcji były

*

Bony skarbowe PL0000001988 *

o wartości nominalnej 56 070 000 zł *

terminie wykupu 19.02.2003 * wartość transakcji: 54 468 472,59 zł (cena 9 714,37 zł za 1 szt.) *

co stanowi 87 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa , w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.

Data sporządzenia raportu: 25-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny...