PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny...

AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
opublikowano: 23-09-2002, 17:43

INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ PIONEER ARBITRAŻOWY

SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Raport bieżący Nr 264_E / ARBITER / 2002

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_262_E / ARBITER / 2002 z dnia 20.09.2002 informuje, że w dniu 20 września 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.:

* nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * data i sposób zbycia aktywów 23 września 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych * charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 23.09.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 20.09.2002) * Przedmiotem transakcji były

*

Bony skarbowe PL0000002259 *

o wartości nominalnej 58.240 000,00 zł *

terminie wykupu 03.09.2003 * wartość transakcji: 54 448 284,80 zł (cena 9 348,95 zł za 1 szt.) *

co stanowi 87 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data sporządzenia raportu: 23-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny...