PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _104_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

04-03-2004, 17:49

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _104_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _104_E / ARBITER / 2004 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_ 103_E / ARBITER / 2004 z dnia 3.03.2004
informuje, że w dniu 4.03.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
· data i sposób zbycia aktywów: 4.03.2004 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 4.03.2004 po transakcji nabycia w dniu 3.03.2004
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002853 o wartości nominalnej: 30 500 000.00 terminie wykupu: 3.11.2004
· wartość transakcji: 29 335 998.00 (cena 9 618.36 za 1 szt.) co stanowi: 44 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 04-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _104_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości