PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _127_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Fabryka Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna
25-03-2003, 16:42

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _127_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _127_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_126_E / ARBITER / 2003 z dnia 24.03.2003
informuje, że w dniu 24.03.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: HSBC Bank PLC Thames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R
· data i sposób zbycia aktywów: 25.03.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 25.03.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 24.03.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002218 o wartości nominalnej: 61 050 000.00 zł terminie wykupu: 06.08.03
· wartość transakcji: 59 709 036.75 zł (cena 9 780.35 zł za 1 szt.) co stanowi: 93 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 25-03-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Fabryka Kotłów RAFAKO Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _127_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości