PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _165_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

ORFE S.A.
16-04-2003, 18:13

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _165_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _165_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_164_E / ARBITER / 2003 z dnia 15.04.2003
informuje, że w dniu 15.04.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
· data i sposób zbycia aktywów: 16.04.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 16.04.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 15.04.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002390 o wartości nominalnej: 54 310 000.00 zł terminie wykupu: 10.12.03
· wartość transakcji: 52 374 717.46 zł (cena 9 643.66 zł za 1 szt.) co stanowi: 81 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 16-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ORFE S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _165_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości