PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _192_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Krzysztof Kluska
opublikowano: 28-04-2004, 20:09

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _192_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _192_E / ARBITER / 2004 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym
w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_ 190_E / ARBITER / 2004 z dnia 27.04.2004
informuje, że w dniu 28.04.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
· data i sposób zbycia aktywów: 28.04.2004 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 28.04.2004 po transakcji nabycia w dniu 27.04.2004
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000003026 o wartości nominalnej: 31 150 000.00 terminie wykupu: 9.03.2005
· wartość transakcji: 29 520 761.55 (cena 9 476.97 za 1 szt.) co stanowi: 44 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu.
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 28-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Krzysztof Kluska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _192_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości