PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _205_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

Zakłady Przemysłu Cukierniczego &amp
15-05-2003, 20:50

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _205_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _205_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 15.05.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : BPH S.A. al. Pokoju 1 31-584 Kraków
· data i sposób nabycia aktywów: 15.05.2003 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
· charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 16.05.2003 r.
· przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002416 o wartości nominalnej: 54 370 000.00 zł terminie wykupu: 07.01.2004
· wartość transakcji: 52 603 844.92 zł (cena 9 675.16 zł za 1 szt.) co stanowi: 81 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
· Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
Data sporządzenia raportu: 15-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Przemysłu Cukierniczego &amp

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _205_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości