PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _212_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA W PABIANICACH
21-05-2003, 16:50

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _212_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _212_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_211_E / ARBITER / 2003 z dnia 20.05.2003
informuje, że w dniu 20.05.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA 00-950 Warszawa ul. Senatorska 18
· data i sposób zbycia aktywów: 21.05.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 21.05.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 20.05.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002416 o wartości nominalnej: 54 380 000.00 zł terminie wykupu: 7.01.04
· wartość transakcji: 52 659 090.52 zł (cena 9 683.54 zł za 1 szt.) co stanowi: 82 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 21-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA W PABIANICACH

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _212_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości