PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr 302_E / ARBITER / 2002 Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości

Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
opublikowano: 10-10-2002, 16:46

RAPORT BIEŻĄCY NR 302_E / ARBITER / 2002 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ

WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_301_E / ARBITER / 2002 z dnia 09.10.2002 informuje, że w dniu 9 października 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.:

* nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa HSBC Bank PLC Thames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R * data i sposób zbycia aktywów 10 października 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych * charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 10.10.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 09.10.2002) * Przedmiotem transakcji były

*

Bony skarbowe PL0000002242 *

o wartości nominalnej 58 200 000,00 zł *

terminie wykupu 27.08.2003 * wartość transakcji: 54 643 863,60 zł (cena 9 388,98 zł za 1 szt.) *

co stanowi 87 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data sporządzenia raportu: 10-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr 302_E / ARBITER / 2002 Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości