PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _34_E / ARBITER / 2004: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Marcin Gesing
opublikowano: 23-01-2004, 19:55

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _34_E / ARBITER / 2004: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _34_E / ARBITER / 2004: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_33_E / ARBITER / 2004 z dnia 22.01.2004
informuje, że w dniu 22.01.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
· data i sposób zbycia aktywów: 23.01.2004 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 23.01.2004 r. (po transakcji nabycia w dniu 22.01.2004)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002580 o wartości nominalnej: 20 300 000.00 zł terminie wykupu: 5.05.2004
· wartość transakcji: 19 979 990,80 zł (cena 9 842,36 zł za 1 szt.) co stanowi: 30 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu.
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 23-01-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Gesing

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _34_E / ARBITER / 2004: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości