PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _38_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A.
opublikowano: 27-01-2003, 16:51

RAPORT BIEŻĄCY NR _38_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O

ZNACZNEJ WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 27.01.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych:

· nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : HSBC Bank PLC

Thames Exchange,

10 Queen Street Place,

London EC4R · data i sposób nabycia aktywów: 27.01.2003 roku transakcja zakupu papierów wartościowych

· charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 28.01.2003 r. · przedmiotem transakcji były:

Bony Skarbowe: PL0000002242

o wartości nominalnej: 61 430 000.00 zł

terminie wykupu: 27.08.03 · wartość transakcji: 59 333 578.39 zł (cena 9 658.73 zł za 1 szt.)

co stanowi: 93 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny

· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu

· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

· Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.

Data sporządzenia raportu: 27-01-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _38_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości