PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _399_E / ARBITER / 2002: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Vistula Spółka Akcyjna
20-12-2002, 21:39

RAPORT BIEŻĄCY NR _399_E / ARBITER / 2002: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O

ZNACZNEJ WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym

w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_398_E / ARBITER / 2002 z dnia 19.12.2002 informuje, że w dniu 19.12.2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:

· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: HSBC Bank PLC

Thames Exchange,

10 Queen Street Place,

London EC4R · data i sposób zbycia aktywów: 20.12.2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych · charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 20.12.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 19.12.2002)

· Przedmiotem transakcji były:

Bony Skarbowe: PL0000002028

o wartości nominalnej: 47 940 000.00 zł

terminie wykupu: 19.03.03 · wartość transakcji: 47 241 418.32 zł (cena 9 854.28 zł za 1 szt.)

co stanowi: 75 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny

· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu

· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Data sporządzenia raportu: 20-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Vistula Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _399_E / ARBITER / 2002: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości