PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _43_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _43_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _43_E / ARBITER / 2004 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_ 42_E / ARBITER / 2004 z dnia 27.01.2004 informuje, że w dniu 28.01.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych · nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa · data i sposób zbycia aktywów: 28.01.2004 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych · charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 28.01.2004 po transakcji nabycia w dniu 27.01.2004 · Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002580 o wartości nominalnej: 20 300 000.00 terminie wykupu: 5.05.2004 · wartość transakcji: 19 993 612.10 (cena 9 849.07 za 1 szt.) co stanowi: 30 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny · Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu · Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Data sporządzenia raportu: 28-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ