PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _445_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 14-10-2003, 02:08

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _445_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _445_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_443_E / ARBITER / 2003 z dnia 10.10.2003
informuje, że w dniu 10.10.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
· data i sposób zbycia aktywów: 13.10.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 13.10.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 10.10.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000000790 o wartości nominalnej: 64 450 000.00 zł terminie wykupu: 12.12.03
· wartość transakcji: 63 903 464.00 zł (cena 9 915.20 zł za 1 szt.) co stanowi: 97 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu.
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 13-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _445_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości