PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr_ 566_E/ARBITER/2003 informacja o nieudzieleniu zgody przez KPWiG na zmianę...

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport bieżący Nr_ 566_E/ARBITER/2003 informacja o nieudzieleniu zgody przez KPWiG na zmianę... RAPORT BIEŻĄCY NR_ 566_E/ARBITER/2003 INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZGODY PRZEZ KPWIG NA ZMIANĘ STATUTU DOTYCZĄCĄ CZASU, NA KTÓRY FUNDUSZ ZOSTAŁ UTWORZONY Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_382_E/ARBITER/2003, informuje, iż Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie udzieliła zgody na zmianę statutu Funduszu zawartą we wniosku Towarzystwa z dnia 03.09.2003 r. polegającą na tym, że: 1) Dotychczasowa treść art. 2 ust. 2 Statutu Pioneer Arbitrażowego SFIZ w brzmieniu "2. Fundusz został utworzony na czas określony od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia 22 stycznia 2005 r." otrzyma nowe następujące brzmienie: "2. Fundusz został utworzony na czas określony od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia 15 stycznia 2004 roku". 2) Dotychczasowa treść Art. 40 Statutu Pioneer Arbitrażowego SFIZ w brzmieniu "Rozwiązanie Funduszu w wyniku upływu okresu, na który został utworzony, nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji, która rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2005 r." otrzyma nowe następujące brzmienie: "Rozwiązanie Funduszu w wyniku upływu okresu, na który został utworzony, nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji, która rozpocznie się w dniu 15 stycznia 2004 roku". 3) W Art. 36 Statutu Pioneer Arbitrażowego SFIZ dotychczasowa treść ust. 4 w brzmieniu: "4. Za organizację i obsługę umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych przy likwidacji Funduszu, Towarzystwo otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej 1,5% wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji. Wynagrodzenie powyższe zostanie wypłacone w terminie dziesięciu dni od dnia rozpoczęcia likwidacji." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "4. Za organizację i obsługę umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych przy likwidacji Funduszu, Towarzystwo otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej 0,3% wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji. Wynagrodzenie powyższe zostanie wypłacone w terminie dziesięciu dni od dnia rozpoczęcia likwidacji". W zwiążku z powyższym postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało przez KPWiG umorzone. Data sporządzenia raportu: 31-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ