PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _86_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 23-02-2004, 17:22

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _86_E / ARBITER / 2004 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _86_E / ARBITER / 2004 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_ 84_E / ARBITER / 2004 z dnia 20.02.2004
informuje, że w dniu 23.02.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
· data i sposób zbycia aktywów: 23.02.2004 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 23.02.2004 po transakcji nabycia w dniu 20.02.2004
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002945 o wartości nominalnej: 26 330 000.00 terminie wykupu: 12.01.2005
· wartość transakcji: 25 058 155, 68 (cena 9 516.96 za 1 szt.) co stanowi: 37 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu.
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data sporządzenia raportu: 23-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu