PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _91_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 25-02-2004, 18:10

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _91_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _91_E / ARBITER / 2004: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 25.02.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa
· data i sposób nabycia aktywów: 25.02.2004 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
· charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 26.02.2004 r.
· przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002853 o wartości nominalnej: 26 080 000.00 zł terminie wykupu: 3.11.2004
· wartość transakcji: 25 062 880.00 zł (cena 9 610.00 zł za 1 szt.) co stanowi: 37 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
· Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
Data sporządzenia raportu: 25-02-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _91_E / ARBITER / 2004: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości