PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny...

Bank "Częstochowa" SA
26-09-2002, 19:28

INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ PIONEER OBLIGACJI 2

FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY

Raport bieżący Nr _40_E / PIO2FIM / 2002

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_39_E / PIO2FIM / 2002 z dnia 25.09.2002 informuje, że w dniu 25 września 2002 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.: 1)

* nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * data i sposób zbycia aktywów 26 września 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych * charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 26.09.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 25.09.2002) * przedmiotem transakcji były

*

Bony skarbowe PL0000002150 *

o wartości nominalnej 142 520 000,00 zł *

terminie wykupu 25.06.2003 * wartość transakcji: 135 157 131,76 zł (cena 9 483,38 zł za 1 szt.) *

co stanowi 27 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data sporządzenia raportu: 26-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank "Częstochowa" SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny...