PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport bieżący Nr _45_E / PIO2FIM / 2002 - Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości...

Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
opublikowano: 27-09-2002, 19:05

RAPORT BIEŻĄCY NR _45_E / PIO2FIM / 2002 - INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O

ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ PIONEER OBLIGACJI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym informuje, że w dniu 27 września 2002 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł następujące transakcje zakupu papierów wartościowych: 1)

* nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * Data i sposób nabycia aktywów 27 września 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych * charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 30.09.2002 r. * przedmiotem transakcji były

*

Bony skarbowe PL0000002150 *

o wartości nominalnej 142 600 000 zł *

terminie wykupu 25.06.2003 * wartość transakcji: 135 189 078,00 zł (cena 9 480,30 zł za 1 szt.) *

co stanowi 27 % wartości Aktywów Funduszu * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa , w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.

Data sporządzenia raportu: 27-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport bieżący Nr _45_E / PIO2FIM / 2002 - Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości...