PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport bieżący Nr _54_E / PIO2FIM / 2002 Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości

Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
04-10-2002, 18:42

RAPORT BIEŻĄCY NR _54_E / PIO2FIM / 2002 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ

WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_53_E / PIO2FIM / 2002 z dnia 03.10.2002 informuje, że w dniu 3 października 2002 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.: 1) * nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * data i sposób zbycia aktywów 3 października 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych * charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 04.10.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 03.10.2002) * przedmiotem transakcji były

*

Bony skarbowe PL0000002267 *

o wartości nominalnej 116 460 000,00 zł *

terminie wykupu 10.09.2003 * wartość transakcji: 109 172 166,12 zł (cena 9 374,22 zł za 1 szt.) *

co stanowi 21 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. * Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data sporządzenia raportu: 04-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport bieżący Nr _54_E / PIO2FIM / 2002 Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości