PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport Bieżący Nr _71_E / PIO2FIM / 2002 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

Art Marketing Syndicate S.A.
16-10-2002, 18:05

RAPORT BIEŻĄCY NR _71_E / PIO2FIM / 2002 INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ

WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_70_E / PIO2FIM / 2002 z dnia 15.10.2002,niniejszym informuje, że w dniu 15.10.2002 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:

· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA

00-950 Warszawa

ul. Senatorska 18

· data i sposób zbycia aktywów: 16.10.2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych · charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 16.10.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 15.10.2002) · Przedmiotem transakcji były:

Bony Skarbowe: PL0000002259

o wartości nominalnej: 131260000 zł

terminie wykupu: 03.09.03 · wartość transakcji: 123 585 227.80 zł (cena 9 415.30 zł za 1 szt.)

co stanowi: 24 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny · Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu

· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data sporządzenia raportu: 16-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Art Marketing Syndicate S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport Bieżący Nr _71_E / PIO2FIM / 2002 Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości