PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport Bieżący Nr _75_E / PIO2FIM / 2002: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

17-10-2002, 19:16

RAPORT BIEŻĄCY NR _75_E / PIO2FIM / 2002: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O

ZNACZNEJ WARTOŚCI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym informuje, że w dniu 17.10.2002 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych:

· nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : BRE Bank SA

00-950 Warszawa

ul. Senatorska 18

· data i sposób nabycia aktywów: 17.10.2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych

· charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 18.10.2002 r. · przedmiotem transakcji były:

Bony Skarbowe: PL0000002259

o wartości nominalnej: 83 310 000.00 zł

terminie wykupu: 03.09.03 · wartość transakcji: 78 469 689.00 zł (cena 9 419.00 zł za 1 szt.)

co stanowi: 15 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny

· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu

· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

· Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.

Data sporządzenia raportu: 17-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER OBLIGACJI 2 FIM Raport Bieżący Nr _75_E / PIO2FIM / 2002: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości