PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FIO Raport bieżący Nr 3/04/PZ dokonanie czynności prawnej za zgodą KPWiG

PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FIO Raport bieżący Nr 3/04/PZ dokonanie czynności prawnej za zgodą KPWiG RAPORT BIEŻĄCY NR 3/04/PZ DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ ZA ZGODĄ KPWIG Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz), niniejszym zawiadamia, że: 1) W dniu 19.01.2004 r. została zawarta umowa pożyczki papierów wartościowych pomiędzy Funduszem a Bankiem Pekao S.A. 2) Przedmiotem umowy pożyczki było 200 szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki Pekao SA. 3) Prowizja za udzieloną pożyczkę papierów wartościowych wynosi 3,5% w skali roku (3,5% wartości pożyczonych papierów wartościowych liczonej według ceny zamknięcia ustalonej na sesji giełdowej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy pożyczki). 4) Wysokość prowizji uzgodniona pomiędzy stronami w umowie. Data sporządzenia raportu: 21-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ