PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu

  • Komunikat partnera
opublikowano: 03-10-2019, 14:38

PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-051 Warszawa, przy ul. Poligonowej 30 zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z dz. ew. niezabudowanej o nr. 16/6 i zabudowanej o nr. 16/7 z obrębu 0028 – Grabiszyn o łącznej pow. 5.907 m2, dla której prowadzona jest KW Nr WR1K/00095323/2.
Działki są przedmiotem prawa własności Spółki PIT-RADWAR S.A.

Cena sprzedaży nieruchomości nie może być mniejsza niż 7.000.000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych) netto, przy czym oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto oraz oferowaną cenę brutto.
Pisemne oferty na zakup nieruchomości, podpisane przez uprawnione osoby, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97 – nie otwierać”:

–osobiście, w terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 14.00 w kancelarii ogólnej, mieszczącej się w siedzibie Spółki przy ulicy Poligonowej 30 w Warszawie;
–poczty lub firm kurierskich, na ww. adres siedziby Spółki PIT-RADWAR S.A. w Warszawie, przy czym ostatnia oferta zostanie przyjęta przez Spółkę za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich do dnia 31 października 2019 roku do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami powinna mieć formę aktu notarialnego i zawierać nr postępowania przetargowego 1/2019.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronach internetowych www.pitradwar.com – dla dostawców i wykonawców – aktualne postępowania lub pgzsa.pl w zakładce BIP albo poprzez kontakt telefoniczny na nr 71 342 50 41 w. 326, 22 540 29 22, 22 540 26 15. Wymagania stawiane oferentom, sposób właściwego sporządzenia ofert oraz postępowanie w sprawie nabycia nieruchomości zawiera ,,Regulaminu Postępowania Przetargowego w zakresie zbywania nieruchomości należących do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie”, udostępniany po zgłoszeniu zainteresowania nabyciem nieruchomości.
Termin związania ofertą powinien być oznaczony co najmniej do 2 marca 2020 roku.

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 350.000,00 złotych (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto bankowe sprzedającego – PIT-RADWAR S.A.: 57 1130 1017 0020 0771 7820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego.

Sprzedaż nieruchomości wymaga zgód korporacyjnych Spółki PIT-RADWAR S.A.

Sprzedający ma prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy, której celem jest zbycie nieruchomości zawartej z wybranym przez sprzedającego oferentem.
Sprzedający ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego. Sprzedający ma również prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert i to bez podania przyczyn.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu