PKN ORLEN <PKNA.WA> Sprzedaż udziałów 7 spółek serwisowych

31-12-2003, 14:26

PKN ORLEN <PKNA.WA> Sprzedaż udziałów 7 spółek serwisowych SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW 7 SPÓŁEK SERWISOWYCH
Raport bieżący Nr 102/2003
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 31 grudnia 2003 r., na podstawie umów sprzedaży udziałów, Spółka zbyła udziały w 7 spółkach serwisowych, w tym:
1. 7.945 udziałów w spółce Serwis Słupsk Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy, reprezentujących 99,76% jej kapitału zakładowego oraz 99,76% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 1.324.999,15 PLN, z czego:
(i) 2.945 udziałów na rzecz spółki Serwis Słupsk Sp. z o.o. w celu ich umorzenia, za całkowitą cenę wynoszącą 1.199.999,15 PLN,
(ii) 5.000 udziałów na rzecz osób fizycznych będących pracownikami spółki Serwis Słupsk Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 125.000,00 PLN:
- 4.000 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Grzegorza Mikołajczyka, za całkowitą cenę wynoszącą 100.000,00 PLN,
- 1.000 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Lecha Różyckiego, za całkowitą cenę wynoszącą 25.000,00 PLN,
2. 360 udziałów w spółce Serwis Wrocław Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy, reprezentujących 88,33% jej kapitału zakładowego oraz 83,33% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 745.000,00 PLN, z czego:
(i) 40 udziałów na rzecz spółki Serwis Wrocław Sp. z o.o. w celu ich umorzenia, za całkowitą cenę wynoszącą 585.000,00 PLN,
(ii) 320 udziałów na rzecz osób fizycznych będących pracownikami spółki Serwis Wrocław Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 160.000,00 PLN:
- 275 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Tadeusza Głuszczaka, za całkowitą cenę wynoszącą 137.500,00 PLN,
- 30 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Piotra Winiarskiego, za całkowitą cenę wynoszącą 15.000,00 PLN,
- 15 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pani Sylwii Gorazd, za całkowitą cenę wynoszącą 7.500,00 PLN,
3. 431 udziałów w spółce Serwis Kraków Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy, reprezentujących 83,20% jej kapitału zakładowego oraz 83,20% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 230.000,00 PLN, z czego:
- 159 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Mariana Wojciecha Pecki, za całkowitą cenę wynoszącą 84.849,19 PLN,
- 172 udziały na rzecz osoby fizycznej Pani Haliny Snopek, za całkowitą cenę wynoszącą 91.786,54 PLN,
- 60 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Krzysztofa Gajdy, za całkowitą cenę wynoszącą 32.018,56 PLN,
- 40 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Leopolda Karoli, za całkowitą cenę wynoszącą 21.345,71 PLN,
4. 2.387 udziałów w spółce Serwis Podlasie Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy, reprezentujących 89,67% jej kapitału zakładowego oraz 89,67% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 298.375,00 PLN, z czego:
- 1.323 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Bogusława Kuźmickiego, za całkowitą cenę wynoszącą 165.375,00 PLN,
- 532 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Adama Władysława Potockiego, za całkowitą cenę wynoszącą 66.500,00 PLN,
- 532 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Stanisława Konopki, za całkowitą cenę wynoszącą 66.500,00 PLN,
5. 6.495 udziałów w spółce Serwis Zachód Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy, reprezentujących 74,31% jej kapitału zakładowego oraz 74,31% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 754.978,80 PLN, z czego:
(i) 2.140 udziałów na rzecz spółki Serwis Poznań Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 248.753,60 PLN,
(ii) 2.140 udziałów na rzecz spółki Serwis Szczecin Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 248.753,60 PLN,
(iii) 2.215 udziałów na rzecz osób fizycznych będących pracownikami spółki Serwis Zachód Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 257.471,60 PLN:
- 1.195 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Jerzego Preussa, za całkowitą cenę wynoszącą 138.906,80 PLN,
- 1.020 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Piotra Białowąsa, za całkowitą cenę wynoszącą 118.564,80 PLN,
6. 1.581 udziałów w spółce Serwis Poznań Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy, reprezentujących 51,00% jej kapitału zakładowego oraz 51,00% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 190.004,24 PLN, z czego:
(i) 734 udziałów na rzecz spółki Serwis Szczecin Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 88.212,12 PLN,
(ii) 734 udziałów na rzecz spółki Serwis Zachód Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 88.212,12 PLN,
(iii) 113 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Wiesława Wyłupka będącej pracownikiem spółki Serwis Poznań Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 13.580,34 PLN:
7. 206 udziałów w spółce Serwis Szczecin Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy, reprezentujących 49,05% jej kapitału zakładowego oraz 49,05% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 182.134,90 PLN, z czego:
(i) 103 udziałów na rzecz spółki Serwis Zachód Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 91.067,45 PLN,
(ii) 103 udziałów na rzecz spółki Serwis Poznań Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 91.067,45 PLN.
W wyniku zbycia udziałów w ww. 7 spółkach serwisowych, PKN ORLEN S.A. nie będzie posiadał żadnych udziałów w tych podmiotach, z wyjątkiem 122 udziałów w spółce Serwis Szczecin Sp. z o.o. reprezentujących 29,05% jej kapitału zakładowego oraz 29,05% głosów na zgromadzeniu wspólników. Własność tych udziałów za całkowitą cenę wynoszącą 107.866,30 PLN przejdzie na rzecz osoby fizycznej Pana Andrzeja Wróbla będącego pracownikiem spółki Serwis Szczecin Sp. z o.o. do dnia 15 stycznia 2004 r.
Powyższa transakcja jest kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu sprzedaży spółek o działalności uzupełniającej. W wyniku transakcji Koncern zrealizuje zysk brutto na poziomie 1.386.192,43 PLN. Uwzględniając dodatkowo sprzedaż pozostałych 122 udziałów spółki Serwis Szczecin Sp. z o.o. na rzecz osoby fizycznej łączny zysk brutto ze sprzedaży 7 spółek serwisowych wyniesie 1.433.058,73 PLN.
Przedmiot działalności sprzedanych spółek obejmuje świadczenie usług serwisowych. W spółkach na dzień sprzedaży udziałów zatrudnionych było 245 osób.
Z wyjątkiem powiązań, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi udziały.
Zbyte udziały stanowią odpowiednio powyżej 20% kapitału zakładowego spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Przedmiotowe udziały znalazły się w posiadaniu Spółki w wyniku wydzielenia działalności serwisowej ze struktur organizacyjnych PKN ORLEN S.A.
Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA&gt; Sprzedaż udziałów 7 spółek serwisowych