PKN ORLEN <PKNA.WA> Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2003 roku - część 2

PAP
24-06-2003, 17:50

PKN ORLEN <PKNA.WA> Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2003 roku - część 2 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lipca 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Gierejowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Hermanowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 28 czerwca 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Wadze - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 07 marca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Idzikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Mroczkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 08 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 07 marca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Marcinowi Giżewskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Edwardowi Grzywie - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Kluzkowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Kratiukowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium § 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Szlubowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Józefowi Woźniakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Golonce - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 08 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Pani Kalinie Grześkowiak - Gracz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Stanisławowi Kondracikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Aleksandrowi Olasowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Szczepanowi Targowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 37
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Wąsowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 38
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2002
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zatwierdza:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. obejmujące:
· zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 14.783.525.818,75 zł (słownie: czternaście miliardów siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy);
· skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 479.335.282,46 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy);
· informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
· zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2002 o kwotę 507.883.519,08 zł (słownie: pięćset siedem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych osiem groszy);
· skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 25.194.563,60 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 39
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie: zasad ładu korporacyjnego
§ 1 Na podstawie § 22 a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z Uchwałą Rady Giełdy w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podziela stanowisko Zarządu Spółki wyrażone w uchwale nr 1501/03 Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 20 maja 2003 roku, pozytywnie zaopiniowane przez Radą Nadzorczą Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w uchwale nr 251/03 z dnia 20 maja 2003 roku.
Treść oświadczenia Spółki w przedmiotowej sprawie zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 24.06.2003
OŚWIADCZENIE Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. stosuje zasady dobrego i lojalnego zarządzania wewnątrzkorporacyjnego, poprzez własne akty prawa korporacyjnego w zakresie adekwatnym do oczekiwań rynku, jego uczestników, uwzględniającym uzasadniony interes Spółki oraz jej akcjonariuszy.
Jednocześnie Spółka przyjmie zasady ładu korporacyjnego w kształcie zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tak szybko jak zostaną rozstrzygnięte wątpliwości formalno - prawne dotyczące funkcjonowania Izby Korporacyjnej Sądu Rynku Kapitałowego. W opinii Spółki treść zasad ładu korporacyjnego zawiera wiele wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności poprzez użycie sformułowań ogólnych i nieostrych. Może to spowodować w przyszłości powstanie sporów co do ich wykładni. W konsekwencji Spółka może zostać narażona na sankcje, organu, którego zarówno funkcjonowanie jak i zakres orzekania nie są jeszcze znane.
Data sporządzenia raportu: 24-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA&gt; Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2003 roku - część 2