PKN ORLEN <PKNA.WA> Zakup przez PKN ORLEN udziałów w spółce zależnej POLIMEX-CEKOP

Zakład Elektroniki Górniczej &amp;quot;ZEG&amp;quot; S.A.
09-06-2003, 13:44

PKN ORLEN <PKNA.WA> Zakup przez PKN ORLEN udziałów w spółce zależnej POLIMEX-CEKOP ZAKUP PRZEZ PKN ORLEN UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLIMEX-CEKOP
Raport bieżący Nr 44/2003
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN") informuje, że w dniu 9 czerwca 2003 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów, PKN ORLEN nabył od POLIMEX-CEKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("POLIMEX-CEKOP") 7.499 udziałów w spółce POLIMEX-ENERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, reprezentujących łącznie 24,99 % kapitału zakładowego spółki oraz 24,99 % głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 97.487 złotych.
Zamiarem PKN ORLEN oraz POLIMEX-CEKOP jest, aby Spółka stała się platformą przyszłej współpracy w zakresie wspólnego uczestnictwa przez wybrane polskie podmioty gospodarcze w przedsięwzięciach gospodarczych realizowanych przez wspólnotę międzynarodową na terenie Iraku. Zamiarem stron jest również dokonanie zmiany nazwy firmy na POILEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Z wyjątkiem powiązań wynikających z umowy sprzedaży udziałów, o której mowa powyżej oraz faktu, iż PKN ORLEN posiada 0,52% udziałów w POLIMEX-CEKOP (nabyte w dniu 4 maja 1995 roku) nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającą udziały spółką POLIMEX-CEKOP.
Nabyte udziały stanowią odpowiednio 24,99% kapitału zakładowego w spółce, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Nabycie udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych emitenta i stanowi długoterminową inwestycję emitenta.
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Data sporządzenia raportu: 09-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakład Elektroniki Górniczej &amp;quot;ZEG&amp;quot; S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PKN ORLEN &lt;PKNA.WA&gt; Zakup przez PKN ORLEN udziałów w spółce zależnej POLIMEX-CEKOP