PKO BP zwiększył zysk netto do 516 mln zł, koszty wzrosły o 7,8 proc.

opublikowano: 23-02-2007, 11:28

Bank PKO BP, który miał 516 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. i 2 mld zł zysku w całym roku, poprawił wskaźniki efektywności i zwiększył wolumeny, przy jednoczesnym wzroście kosztów administracyjnych.

Bank PKO BP, który miał 516 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. i 2 mld zł zysku w całym roku, poprawił wskaźniki efektywności i zwiększył wolumeny, przy jednoczesnym wzroście kosztów administracyjnych. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) netto poprawił się do 21,4%, a zwrot z aktywów netto sięgnął 2,1% wobec 1,9% rok wcześniej, poinformował bank w komunikacie w piątek.

Zysk brutto uzyskany przez bank w IV kw. 2006 roku wyniósł 651 mln zł, a zysk netto 516 mln zł. Był on odpowiednio o 64,6% oraz 49,2% wyższy niż w IV kw. 2005 roku.

Rok 2006 bank zamknął zyskiem brutto w wysokości 2,49 mld zł. Zysk netto wyniósł 2,01 mld zł. W porównaniu do wyniku uzyskanego w 2005 roku zysk brutto był wyższy o 20,0%, a zysk netto o 19,8%.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w IV kw. 961 mln zł i był o 90 mln zł (tj. o 10,3%) wyższy niż w analogicznym okresie 2005 roku. W całym 2006 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,68 mld zł i był o 202 mln zł, tj. o 5,8% wyższy niż w 2005 roku.

"Na wynik ten złożyły się przychody odsetkowe w wysokości 5,33 mld zł oraz koszty odsetkowe wynoszące 1,66 mld zł, odpowiednio o 3,3% oraz o 18,8% niższe niż w 2005 roku" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w IV kw. 2006 roku wyniósł 467 mln zł i był o 155 mln zł (tj. o 49,6%) wyższy niż w IV kw. 2005 roku. W całym roku wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 1,70 mld zł i był o 45,3% wyższy niż wypracowany rok wcześniej.

Przychody banku w IV kw. 2006 roku wyniosły 1,65 mld zł i były o 342 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2005 roku. W 2006 rok przychodów wyniosła 6,05 mld zł i była o 245 mln zł wyższa, niż w 2005 roku.

Ogólne koszty administracyjne banku w IV kw. wyniosły 1,05 mld zł i były o 7,8% wyższe od poniesionych rok wcześniej.

Koszty te wzrosły "głównie w związku z aktualizacją rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, w tym głównie z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz z tytułu odszkodowań i odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom, z którymi w 2007 roku zostanie rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników" - podał bank.

W 2006 roku ogólne koszty administracyjne banku wyniosły 3,6 mld zł i były o 29 mln zł (tj. o 0,8%) niższe niż w 2005 roku.

Wyniki finansowe osiągnięte przez PKO BP w 2006 roku przełożyły się na podwyższenie wskaźników zwrotu z aktywów i kapitałów.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w 2006 roku ukształtował się na poziomie 59,6% i był o 3,0 pkt. proc. niższy niż w 2005 roku.

Zwrot na kapitale (ROE netto) wzrósł do 21,4% w ubiegłym roku wobec 19,% na koniec 2005 r. Zwrot z aktywów (ROA netto) poprawił się do 2,1% wobec 1,9% rok wcześniej.

Wartość kredytów brutto wzrosła w całym 2006 roku do 59,5 mld zł, z czego w IV kw. kredyty wzrosły o 2,9 mld zł, tj. o 5,2%, przede wszystkim dzięki przyrostowi kredytów dla małych średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz kredytów rynku mieszkaniowego łącznie o 1,7 mld zł , tj. o 6,7%.

Od początku 2006 roku stan kredytów ogółem zwiększył się o 10,8 mld zł, tj. o 22,2%, głównie dzięki zwiększeniu o 5,6 mld zł stanu kredytów mieszkaniowych.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w IV kw. 2006 roku ukształtował się na poziomie 47 mln zł i był o 12 mln zł niższy niż w analogicznym okresie 2005 roku.

W skali całego 2006 roku wynik ten wyniósł 41 mln zł, był o 139 mln zł korzystniejszy niż w 2005 roku, głównie w efekcie poprawy wyniku z tytułu odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek.

"Wiązało się to z poprawą jakości portfela kredytowego na skutek zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem kredytowym oraz odzyskiwania należności, a także polepszenia sytuacji finansowej kredytobiorców" - czytamy w komunikacie.

Depozyty banku wynosiły 85,7 mld zł i od początku roku wzrosły o 7,6 mld zł, tj. o 9,8%, głównie dzięki zwiększeniu o 2,2 mld zł wolumenu depozytów bankowości detalicznej oraz o 2,3 mld zł pozostałych depozytów, głównie depozytów międzybankowych (wzrost odpowiednio o 4,1% i 112,5%).

W IV kw. 2006 roku depozyty ogółem wzrosły o 3,1 mld zł, tj. o 3,8%, przede wszystkim za sprawą wzrostu stanu depozytów międzybankowych (wzrost o 156,0%). Spadek o 9,8% bank zanotował jedynie w depozytach korporacyjnych.

W IV kw. 2006 roku liczba rachunków ROR i Inteligo wzrosła łącznie o 58 tys. i na koniec roku wynosiła 6.070 tys. W całym 2006 roku liczba ta zwiększyła się łącznie o 167 tys. w tym: liczba ROR zwiększyła się o 74 tys., natomiast liczba rachunków Inteligo wzrosła o 93 tys. sztuk.

Liczba kart bankowych wydanych przez PKO BP SA zwiększyła się o 286 tys. w ostatnim kwartale 2006 roku i na koniec grudnia wynosiła 6.960 tys. sztuk. W tym okresie liczba kart kredytowych wzrosła o 239 tys. sztuk do poziomu 935 tys. Od początku roku przyrost kart bankowych wyniósł 884 tys., w tym liczba kart kredytowych wzrosła o 410 tys. sztuk. (ISB)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PKO BP zwiększył zysk netto do 516 mln zł, koszty wzrosły o 7,8 proc.