Plan emerytalny wyróżnia pracodawcę

opublikowano: 26-05-2019, 22:00

Rekordowo niskie bezrobocie sprawia, że firmy muszą poszukiwać dodatkowych rozwiązań pomocnych w rekrutacji i utrzymaniu zatrudnienia. Jedną z nich jest Sibelco Poland

Sibelco Poland jest oddziałem międzynarodowego przedsiębiorstwa Sibelco działającego w branży wydobycia, przetwórstwa i dystrybucji surowców mineralnych. Firma posiada 214 zakładów w 42 krajach i zatrudnia na całym świecie ponad 10 tys. pracowników.

ROLA PPE:
ROLA PPE:
Zakład w Bukownie — jeden z dwóch należących do Sibelco w Polsce — znajduje się w regionie o niskim bezrobociu, dlatego zatrzymanie pracowników w firmie ma dla niego kluczowe znaczenie. Pracowniczy Program Emerytalny może w tym wydatnie pomóc
Marta Łobocka

Podstawową działalnością jej polskiego oddziału, który zatrudnia blisko 80 pracowników, jest wydobycie piasku kwarcowego dla hut szkła. Oddział zajmuje się produkcją w zakładach w Bukownie i Tomaszowie Mazowieckim oraz dystrybucją towarów sprowadzanych z siostrzanych spółek, realizowaną przez placówkę w Gdańsku.

Polski oddział firmy prowadzi wiele programów, których celem jest wzmacnianie relacji z pracownikami oraz zwiększanie ich zaangażowania. Przeprowadził on m.in. analizę istniejących benefitów pracowniczych. Jej efektem była decyzja, by poza obecnymi już w firmie prywatną opieką medyczną, kartami sportowymi, voucherami do kina, wieloma dofinansowaniami z ZFŚS i odprawą emerytalną, zaoferować pracownikom dodatkowy benefit w postaci Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Decyzja ta zapadła m.in. po konsultacjach z oddziałami firmy w innych krajach, w których funkcjonują podobne rozwiązania.

— Bukowno to mała miejscowość z niską stopą bezrobocia i rekrutacja nowych pracowników do naszego zakładu stanowi duże wyzwanie. Pomyśleliśmy, że PPE zachęci potencjalnych pracowników do przyjścia do nas oraz pozwoli nam utrzymać dotychczasowy zespół — mówi Aleksandra Gabryel, HR manager na Polskę w Sibelco.

Pierwsze kroki

W 2018 r. Sibelco nawiązało współpracę z firmą brokerską, która przygotowała analizę na temat toczących się prac legislacyjnych dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W związku z trwającymi w tamtym czasie pracami nad wprowadzeniem PPK firmie zaproponowano rozwiązanie alternatywne, czyli PPE. Przypomnijmy, że w ramach PPE pracodawca odprowadza składkę podstawową za pracowników będących jego uczestnikami w wysokości do 7 proc. ich wynagrodzenia. Możliwe jest też odprowadzanie składek dodatkowych przez samych pracowników, jeśli taka jest ich wola. Składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę nie jest wliczana do podstawy obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, a zyski z inwestycji i wypłata środków z PPE są zwolnione z podatku.

— Nasz doradca umówił wiele spotkań z dostawcami tej usługi. Wybraliśmy PKO TFI, ponieważ firma ta ma doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu planami inwestycyjnymi dostosowanymi do potrzeb osób, które nie znają się na finansach i inwestowaniu, czyli tzw. fundusz cyklu życia. Dodatkowym argumentem były konkurencyjne opłaty za zarządzanie — tłumaczy Aleksandra Gabryel.

Fundusze oparte na modelu cyklu życia są opracowane z myślą o rozwiązaniach związanych z oszczędzaniem na dodatkową emeryturę. Automatycznie dostosowują strategię inwestycyjną do wieku uczestnika. Skład ich portfela inwestycyjnego zmienia się co jakiś czas tak, aby wraz ze skracaniem się okresu, jaki osobie oszczędzającej pozostaje do emerytury, zmniejszał się procentowy udział akcji w portfelu. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć szanse na osiąganie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego.

Podstawa to dobry plan

— Największym wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmierzyć jako pracodawca, było niezgodne z prawdą przekonanie części pracowników o tym, czym są PPE. Osoby z grupy wiekowej 45+ często myliły je ze znanymi już otwartymi funduszami emerytalnymi — mówi Aleksandra Gabryel.

W efekcie część pracowników obawiała się, że gromadzone środki zostaną przeniesione pewnego dnia do ZUS, jak miało to miejsce w przypadku OFE.

— Istniało więc ryzyko, że to przekonanie znacznie ograniczy liczbę osób zainteresowanych przystąpieniem do PPE, a przez to uniemożliwi osiągnięcie satysfakcjonującego nas progu partycypacji w programie. O końcowym sukcesie wdrożenia projektu zdecydowało kilka ważnych czynników. Między innymi bardzo pomocne okazało się wsparcie ze strony PKO TFI — nie tylko w warstwie proceduralnej, ale także komunikacyjnej. Dzięki temu rejestracja i wdrożenie programu przebiegły bez problemu — wyjaśnia Aleksandra Gabryel.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Wprowadzenie PPE w organizacji wiąże się z obowiązkiem przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz rejestracji PPE w Komisji Nadzoru Finansowego.

— W tym zakresie skorzystaliśmy z pełnego wsparcia PKO TFI, które przygotowało dla nas niezbędne dokumenty i rozwiewało wątpliwości odnośnie do procesu rejestracji. Z naszej strony wkład w proces rejestracji ograniczył się do zaakceptowania przygotowanej dokumentacji. Mogliśmy więc skupić się na innych, ważnych aspektach wdrożenia programu — mówi Aleksandra Gabryel.

W firmie przygotowano plan wdrożenia PPE, realizowany wspólnie z pracownikami, którzy wyłonili spośród siebie trzyosobowy zespół współpracujący z zarządem oraz kontrolujący cały proces. Do najważniejszych zadań zespołu należało weryfikowanie umowy pod kątem zrozumiałości dla pracowników i formułowanie pytań.

— Były pytania o to, czy można wycofać się z programu i czy mogą pojawiać się dodatkowe opłaty. Większość z nich została wyjaśniona w mailingu do pracowników jeszcze przed pierwszym spotkaniem — opowiada Barbara Trepczyk, dyrektor finansowy w Sibelco Poland, która była członkiem zespołu konsultacyjnego.

Dużą rolę w sprawnym wprowadzeniu programu odegrała komunikacja wewnętrzna. Podkreślano w niej, że PPE to wartościowy benefit. Jednym z istotnych elementów planu komunikacji były więc spotkania informacyjne z przedstawicielami PKO TFI. W ich trakcie pracownicy Sibelco zadawali pytania ekspertom i od razu uzyskiwali wyjaśnienia. Pozwoliło to na przybliżenie im specyfiki wybranego rozwiązania emerytalnego.

— Położyliśmy też nacisk na regularne informowanie pracowników o postępach we wdrażaniu PPE — mówi Aleksandra Gabryel.

Lepiej od oczekiwań

Mimo początkowych obaw zainteresowanie PPE przerosło oczekiwania zarządu firmy. Przygotowując projekt, zakładano, że do programu dołączy około połowy pracowników. Tymczasem to już w ciągu pierwszych dwóch miesięcy wnioski złożyło aż 75 proc. załogi, w tym wiele osób w wieku 45+. Jak zapewnia Aleksandra Gabryel, pracownicy są zadowoleni z podjętej decyzji o wprowadzeniu w firmie PPE, ponieważ pieniądze odkładane są bez absorbowania ich uwagi i angażowania ich w kontrolę działań w przyszłości. Osoba, która wypełni deklarację, nie musi później uczestniczyć w dokonywaniu kolejnych wpłat, bo przyszłe zmiany w zasadach inwestowania zgodne z cyklem życia są akceptowane podczas zatwierdzania programu. Uczestnik ma oczywiście dostęp do informacji o sposobie gospodarowania pieniędzmi zgromadzonymi na jego koncie. Zdecydowana większość pracowników Sibelco Poland, którzy zdecydowali się przystąpić do programu, wybrała oferowany przez PKO TFI fundusz cyklu życia, zapewniający coraz bezpieczniejsze metody pomnażania pieniędzy wraz z kolejnymi latami ich odkładania. Część pracowników wybrała oferujący szerokie spektrum strategii inwestycyjnych fundusz parasolowy z wydzielonymi ponad 20 subfunduszami. Mogą w nim samodzielnie kontrolować sposób i ryzyko inwestycji, decydując o procentowym podziale dokonywanych wpłat i już zgormadzonych pieniędzy między poszczególnymi, wybranymi przez siebie subfunduszami.

— Chcieliśmy być wyjątkową firmą. Pracodawców, którzy mają tego typu prywatny program emerytalny, jest może tysiąc. To niewiele jak na polski rynek. W Sibelco spośród pracowników, którzy przystąpili do PPE, aż co dziesiąty zdecydował się na dodatkowe wpłaty z puli własnego wynagrodzenia, co jest najlepszym dowodem, że widzą w programie wymierną korzyść — mówi Aleksandra Gabryel.

Jak dodaje, informacja o zapewnianym przez firmę pracowniczym programie emerytalnym przyciąga uwagę potencjalnych pracowników i jest odbierana pozytywnie.

— Wiele osób zainteresowanych pracą w naszej firmie, mających rodziny za granicą, porównuje polskie warunki zatrudnienia z zagranicznymi. Osoby te przyznają, że w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwajcaria czy Holandia, pracowniczy program emerytalny zapewniany pracownikom przez pracodawcę jest standardem — podsumowuje Aleksandra Gabryel.

OKIEM EKSPERTA

Z myślą o pracownikach

ARKADIUSZ PEŃSKI, dyrektor ds. sprzedaży w PKO TFI

Z perspektywy PKO TFI wprowadzanie PPE w Sibelco było niezmiernie budujące. To firma nie tylko dbająca o pracowników, ale również świadoma funkcjonujących na rynku rozwiązań. Zaprezentowaliśmy możliwości produktowe w zakresie programów emerytalnych, przedstawiliśmy korzyści każdego z nich i sposoby ich prowadzenia, a pracodawca wspólnie z pracownikami wybrali najlepsze dla siebie rozwiązanie. W tym przypadku pracodawca i pracownicy byli w 100 proc. zgodni nie tylko, jaki program wybrać, ale również jaka instytucja finansowa ma go prowadzić. I to miało później olbrzymi wpływ na liczbę pracowników przystępujących do programu. Ponad 75 proc. uprawnionych zapisało się prawie od razu. Oczywiście wspieraliśmy pracodawcę w zakresie przygotowania komunikacji dla pracowników, przeprowadziliśmy dla nich szkolenia w oddziałach, ale od samego początku czuliśmy ich wielki entuzjazm do projektu i świadomość, jak bardzo jest ważny. To dobry znak przed obecną reformą emerytalną. Rośnie świadomość pracodawców i pracowników w zakresie zabezpieczenia naszej finansowej przyszłości i coraz więcej firm nie patrzy tylko na koszty swojej działalności, ale przyjmuje rozwiązania z korzyścią dla swoich pracowników.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane