PMR: rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł o ok. 7% rocznie

ISBNews
opublikowano: 25-05-2015, 10:45

Polski rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł w tempie ok. 7% średniorocznie w latach 2015-2020, a ubezpieczenia zdrowotne będą najszybciej rozwijającym się segmentem rynku, prognozuje firma badawcza PMR. Według niej, rynek ten wzrósł o 6,3% r/r do 37,5 mld zł w 2014 r.

Dynamika rynku prywatnej opieki medycznej będzie wzrastać w kolejnych latach, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej: według PMR, jego wartość wyniesie 40 mld zł w 2015 r. (wzrost o 6,6%), w 2016 r. - 42,8 mld zł (wzrost o 7,1%), a w 2017 r. - 45,9 mld zł (wzrost o 7,2%).

Pozytywnie na rynek wpływać będą zwłaszcza wzrost PKB, wzrost konsumpcji prywatnej, wzrost średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz spadek bezrobocia, uważają analitycy.

"Mimo nieco niższych niż we wcześniejszych latach dynamik wzrostu rynku abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2017-2020, wzrost całkowitego rynku prywatnej opieki zdrowotnej nie zostanie zatrzymany, głównie za sprawą silnej dynamiki przewidywanej dla wydatków ponoszonych przez pacjentów z własnej kieszeni właśnie w tych latach" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi pt. "Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020."

PMR podkreśla, że rynek ubezpieczeń zdrowotnych, jako niedojrzały i uzależniony od czynników makroekonomicznych, zanotował wyraźne zahamowanie dynamiki wzrostu w roku 2013 w stosunku do lat poprzednich. Historyczne dane pokazują bardzo duże wahania dynamiki rynku w tym segmencie - wynika to z niskiej bazy, która z jednej strony umożliwia generowanie dużo wyższych dynamik niż w przypadku abonamentów, ale z drugiej strony powoduje to, że jednorazowe czynniki (np. wprowadzenie przez daną firmę polis zdrowotnych do oferty lub poszerzenie oferty w tym zakresie), powodują silne wahania.

"W naszej opinii, popartej także opinią firm, z którymi przeprowadziliśmy wywiady na potrzeby tego raportu, żadne istotne zmiany prawne nie nastąpią co najmniej w ciągu najbliższych 2-3 lat. Wynika to z faktu, iż w momencie przygotowywania raportu nie były prowadzone żadne prace nad ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych" - czytamy także.

W latach 2015-2016, w sytuacji braku prawnych uwarunkowań rynku oraz niskiej bazy największy wpływ na rozwój rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych będą miały czynniki makroekonomiczne. Dopóki rynek ubezpieczeń nie nasyci się, czynniki makroekonomiczne będą na niego wpływać w największym stopniu. Lata 2017-2020 to także okres dobrych prognoz makroekonomicznych.

"Należy spodziewać się wtedy osiągnięcia przez rynek pewnej stabilizacji i częściowego uniezależnienia się od czynników makroekonomicznych. Dlatego, mimo prognoz, które przewidują dalszy spadek bezrobocia w analizowanym okresie, nasycenie rynku spowoduje wtedy wyhamowanie dynamiki jego wzrostu" - oceniają analitycy PMR.

Pomimo szybkiego rozwoju segmentu ubezpieczeń zdrowotnych, na rynku prywatnej opieki medycznej w najbliższych latach nadal będą dominowały usługi abonamentowe. Rozwojowi tego sektora sprzyja brak mocnych perspektyw dla segmentu ubezpieczeń zdrowotnych.

"Dlatego też w najbliższych latach rozwojowi usług abonamentowych nie powinien zagrozić plan wejścia firm ubezpieczeniowych w sektor opieki zdrowotnej. Motorem rozwoju, podobnie jak w poprzednich latach, będą ponadto: bardzo dobry marketing oraz zaplecze techniczne firm medycznych, którym udało się w sposób bardziej efektywny niż towarzystwom ubezpieczeniowym dotrzeć do najważniejszych potencjalnych klientów (pracodawców), a także wzrastająca świadomość zdrowotna w społeczeństwie" - czytamy w komunikacie.

W dwucyfrowym tempie będą rozwijały się usługi FFS (fee-for-service, świadczenia płatne bezpośrednio z własnej kieszeni). W obliczu niedoboru podaży usług publicznej służby zdrowia i rosnących kolejek do specjalistów w ramach abonamentów medycznych lub DUZ oraz braku perspektyw na rozwiązanie tych problemów, rośnie chęć Polaków (zwłaszcza tych zamożniejszych) do prywatnego opłacania wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu i usług rehabilitacyjnych. Dużą rolę w rozwoju tego segmentu ma przede wszystkim zależność od płac i dochodów.

Na wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej składają się wydatki na leki i nieleki z kieszeni pacjenta, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie opłacane z własnej kieszeni, abonamenty oferowane przez firmy medyczne wraz z usługami medycyny pracy, ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, opłaty w szarej strefie, np. "dowody wdzięczności" dla lekarzy oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane