Po pierwsze: bezpieczeństwo

Materiał partnera strony
14-07-2016, 22:00

Przedkładając bezpieczeństwo ponad innowacyjność, Politechnika Warszawska wpływa na zmianę polskiej kolei.

Decyzja o powstaniu Ośrodka Certyfikacji Transportu (OCT) była spowodowana transformacją prawa w Polsce. W 2013 r. zmieniła się ustawa o transporcie kolejowym, nakładając obowiązek systemowej weryfikacji jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie badań i wystawianie opinii w sprawie wyrobów kolejowych.

Przyjęto ścieżkę polegającą na wstępnej weryfikacji jednostek przeprowadzanej przez Polskie Centrum Akredytacji, które następnie podlegają autoryzacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wśród wymagań, poza wykazaniem kompetencji, pojawiły się także związane z ustanowieniem znormalizowanego systemu zarządzania. Dlatego władze Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej podjęły decyzję o wyodrębnieniu jednostki — Ośrodka Certyfikacji Transportu — która będzie zorientowana wyłącznie na powyższe zadania i odseparuje się od obowiązków dydaktycznych oraz badawczo-naukowych.

— Nasze działania skupiają się na różnego rodzaju ocenach: analizujemy procesy wyceny ryzyka i sprawdzamy ich zgodność z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej nr 402/2013. Uczestniczymy w procesach weryfikacji interoperacyjnościlinii kolejowych. Planujemy również prowadzenie badań urządzeń kolejowych na potrzeby otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji — podkreśla dr inż. Andrzej Kochan, dyrektor OCT. Jednostka działa na zasadach komercyjnych.

Podmioty, które funkcjonują na rynku kolejowym, są zobowiązane do przeprowadzania analizy ryzyka związanej z oceną znaczenia zmiany. OCT ocenia zgodność procesu z przyjętymi regułami. Wynikiem jest raport dołączany do analizy ryzyka, a dokumentacja jest przekazywana do Urzędu Transportu Kolejowego. Drugą dziedziną działalności OCT jest certyfikacja urządzeń i infrastruktury kolejowej. Chodzi o urządzenia wprowadzane po raz pierwszy na polski rynek kolejowy oraz nowe i modernizowane linie kolejowe.

— Ubiegamy się o uzyskanie pełni formalnych uprawnień dla branży kolejowej, to był nadrzędny cel naszego powstania. Nie ograniczamy się jednakże do tej gałęzi transportu. Zamierzamy działać w dziedzinie certyfikacji zarówno w transporcie drogowym, jak i lotniczym — zaznacza dyrektor. Oczekując na autoryzację Prezesa UTK ośrodek świadczy usługi podwykonawcze. Z sukcesem zrealizowano już sześć przedsięwzięć, a drugie tyle jest w toku. Dotyczyły głównie infrastruktury, szczególnie podsystemu sterowania. Zespół zdobywa w ten sposób doświadczenia i pogłębia kompetencje, budując konkurencyjność na rynku.

— Nasza działalność nie wpływa bezpośrednio na powstanie nowych rozwiązań. Skupiamy się na ocenie i wydawaniu opinii technicznych. Sam proces jednak jest naszym autorskim doświadczeniem i stanowi pewne novum na rynku. Działalność OCT jest bezsprzecznie innowacyjna z punktu widzenia wspierania interoperacyjności i bezpieczeństwa w Polsce — tłumaczy dr Kochan.

Pojęcie interoperacyjności powstało w UE i oznacza swobodny, nieprzerwany przejazd pociągów na całym jej obszarze. W przypadku kolei realizacja tego założenia jest niezwykle trudna — poszczególne kraje mają inne zasilanie, przepisy i urządzenia. Ponieważ na polskiej sieci kolejowej dopiero zaczyna się wdrażanie urządzeń umożliwiających interoperacyjny przejazd, w najbliższej przyszłości przewiduje się wiele inwestycji.

Dla OCT oznacza to nowe wyzwania: ocenę, certyfikację, potwierdzenie prawidłowego działania, instalowania, konfiguracji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ośrodek aspiruje do uzyskania kompetencji jednostki notyfikowanej, mogącej samodzielnie oceniać podsystemy systemu kolei według prawa europejskiego — technicznej specyfikacji interoperacyjności. Ponadto przede wszystkim stara się o autoryzacje UTK i poszerzenie kompetencji o inne środki transportu. Działania są różnorodne, dotyczą zarówno certyfikacji urządzeń i personelu, jak i współtworzenia prawa porządkującego procesy.

Natalia Osińska

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera strony

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Inne / Po pierwsze: bezpieczeństwo