Po wniosku akcjonariusza do sądu, LPP zwołuje NWZA

ESPI
22-11-2008, 17:33

Spółka LPP, giełdowego detalisty odzieżowego, podjęła decyzję o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Decyzja podyktowana została otrzymaniem informacji o wpłynięciu do gdańskiego sądu wniosku jednego z akcjonariuszy o dopuszczenie go do udziału w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jest on podwyższany z 3 412 134 złotych o kwotę 80 tys. zł do kwoty 3 492 134 zł poprzez emisję 40 000 nowych akcji na okaziciela serii J, każda o wartości nominalnej 2 złote, objętych w drodze subskrypcji prywatnej przez Krzysztofa Bajołka, Arkadiusza Bajołka i Jana Pilcha.

Wniosek obejmuje również żądanie odmowy wpisu do Rejestru wskazanych zmian, z uzasadnieniem iż nie został spełniony warunek zawieszający uchwały nr 4/2008 NWZ z 16.06.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albowiem LPP SA nabyła część akcji spółki Artman od innych podmiotów niż wskazane w treści uchwały.

Zarząd LPP uważa, że złożony wniosek akcjonariusza jest bezzasadny. Akcjonariusz jako podstawę swojej legitymacji procesowej wskazał posiadanie 5 akcji LPP i możliwość "rozwodnienia" jego udziału w spółce w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Nie uczestniczył on w WZA 16.06.2008 r., nie skorzystał z żadnego przewidzianego w przepisach prawa rodzajów zaskarżania uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej .

W ocenie zarządu działania akcjonariusza stoją w sprzeczności z interesem spółki, albowiem skutkiem podwyższenia kapitału zakładowego jest postawienie do dyspozycji spółki wkładów na akcje w łącznej wysokości 94 mln złotych, a więc znaczące zwiększenie kapitalizacji i możliwości finansowych spółki dla dalszego prowadzenia działalności.

Zgodnie z treścią § 6 Uchwały nr 4 NWZ LPP SA z dnia 16.06.2008 r. warunkiem zawieszającym było nabycie wskazanej w niej liczby akcji Artman od Krzysztofa Bajołka, Arkadiusza Bajołka i Jana Pilcha na warunkach przewidzianych w umowie inwestycyjnej. Rzeczona umowa inwestycyjna przewidywała możliwość wniesienia przez wymienione osoby fizyczne akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego, przy czym fundusz ten stawał się stroną tej umowy i dłużnikiem solidarnym co do obowiązków z umowy wynikających.

Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wstąpił w obowiązki wymienionych założycieli spółki Artman SA i na zasadach przewidzianych w tej umowie zbył wniesione do niego akcje Artmana SA na rzecz LPP SA. Nastąpiło więc jedynie podstawienie po stronie dłużnika zobowiązania, a warunek zawieszający spełnił się zgodnie z treścią wymienionych uchwał. W ocenie Zarządu LPP SA nie budzi żadnych wątpliwości fakt spełnienia się warunku zawieszającego przedmiotowej uchwały.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ESPI

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Po wniosku akcjonariusza do sądu, LPP zwołuje NWZA