Podatki: zmiana w interpretacjach wiążących i kontrolach skarbowych

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 06-03-2006, 18:15

Wydawanie wiążących interpretacji podatkowych przez resort finansów, instytucja sprawdzonego podatnika oraz automatyczne wstrzymanie wykonania decyzji urzędu skarbowego, gdy podatnik odwoła się od wyników kontroli - to jedne z najważniejszych propozycji zmian w projekcie Ordynacji podatkowej.

Wydawanie wiążących interpretacji podatkowych przez resort finansów, instytucja sprawdzonego podatnika oraz automatyczne wstrzymanie wykonania decyzji urzędu skarbowego, gdy podatnik odwoła się od wyników kontroli - to jedne z najważniejszych propozycji zmian w projekcie Ordynacji podatkowej.

    Jak poinformował w poniedziałek PAP Dariusz Malinowski z KPMG, zespół ekspertów ds. podatkowych pracujących przy Ministerstwie Finansów, opracował listę zmian w Ordynacji podatkowej, którą zajmie się teraz resort finansów. Na początku kwietnia projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych.

    Jedna z najważniejszych zmian odnosi się do kontroli skarbowych. Obecnie doręczona podatnikowi decyzja pokontrolna urzędu skarbowego staje się wykonalna z mocy prawa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania. Eksperci proponują, aby w przypadku gdy podatnik złoży odwołanie, wykonanie decyzji zostało automatycznie wstrzymane.

    "Będzie to całkowite odwrócenie akcentów. Wykonalna będzie tylko ta decyzja, od której nie złożono odwołania. Jeśli podatnik złoży odwołanie w ciągu 14 dni, wówczas będzie niewykonalna. To bardzo korzystna zmiana, która pozwoli rozwiązać szereg problemów związanych z przedwczesnymi egzekucjami" - powiedział Malinowski.

    Aby zapobiec nadużyciom, eksperci proponują by w uzasadnionych przypadkach decyzji urzędu skarbowego mógł być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, przy spełnieniu określonych przesłanek. 

    Eksperci chcą też zmienić protokoły pokontrolne. "Protokół będzie bardziej rozbudowany, będzie musiał zawierać szczegółową analizę prawną wskazanych w nim zagadnień i wyraźnie sformułowane zarzuty. Teraz urząd wskazuje w protokole stan faktyczny, ale nie ujawnia zamiarów co do oceny tego stanu" - powiedział Malinowski.

    Inna z propozycji zakłada, by podatnik mógł skorygować deklarację podatkową nie tylko po kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy, jak obecnie, ale też po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej.

    Zespół ekspertów zaproponował też zniesienie 30-proc. sankcji VAT w przypadku zaniżenia podatku i w przypadku niezainstalowania kasy fiskalnej. Obecnie niezależnie od tego czy podatnik oszukiwał czy też pomylił się w obliczeniach, może być ukarany zapłatą dodatkowych 30 proc. podatku.

    Inna z ważnych zmian zakłada wprowadzenie tzw. instytucji sprawdzonego podatnika. Będzie to przysługiwać podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 3 lata, którzy w ciągu ostatniego roku nie mieli zaległości podatkowych większych niż 3 proc. Sprawdzony podatnik będzie musiał być audytowany przez właściwe podmioty.

    W zamian taki podatnik będzie wpisany do rejestru podmiotów nie posiadających zaległości podatkowych. Ułatwi mu to start w przetargach, ponieważ nie będzie musiał każdorazowo przedstawiać zaświadczenia o braku zaległości. Będzie informowany o planowanej u niego kontroli podatkowej miesiąc przed terminem kontroli.

    Inną dużą zmianą będzie też centralizacja wiążących interpretacji podatkowych. Podatnik będzie składał pytanie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, zamiast jak obecnie do urzędu skarbowego. W wydanie odpowiedzi zostaną zaangażowane ośrodki zamiejscowe (np. część izb skarbowych), które zostaną przedtem włączone do struktur resortu.

    "Pozwoli to ujednolicić interpretacje. Obecnie zdarza się, że różne urzędy wydają różne odpowiedzi. Odciąży też urzędy skarbowe" - uważa Malinowski.

    Zmieni się system odwoławczy, obecnie od decyzji urzędu skarbowego podatnicy mogą odwołać się do izby skarbowej, następnym etapem jest sąd. W nowym systemie podatnik niezadowolony z odpowiedzi będzie mógł zaskarżyć interpretacje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane