Podnieść komfort życia, obniżyć koszty leczenia

Materiał partnera
aktualizacja: 10-07-2017, 13:12

Rozmowa z dr nauk ekonomicznych Małgorzatą Gałązką-Sobotką, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Jakie koszty bezpośrednie związane są z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit?  
Koszty NFZ związane z tymi chorobami osiągnęły w 2015 r. poziom około 134 mln zł, natomiast po stronie ZUS wyniosły ponad 56 mln. Choroby zapalne jelit — ich przebieg oraz grupa pacjentów, których dotyczą — to powód do zmartwienia z punktu widzenia kosztów ochrony zdrowia i szeroko rozumianych finansów państwa. Powinniśmy skupić na nich większą uwagę. Według szacunków przygotowanych na potrzeby raportu „Gastroenterologia — finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego” z NZJ zmaga się ponad 50 tys. pacjentów. Spośród wszystkich chorych 35-40 tys. to osoby cierpiące na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, natomiast 10-15 tys. — to chorzy na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Aż 70 proc. tych pacjentów nie przekroczyło 35. roku życia. Przebieg choroby sprawia, że dotychczasowe funkcje społeczne, rodzinne czy zawodowe są bardzo ograniczone.
Nieswoiste choroby zapalne jelit bardzo często prowadzą do zabiegów chirurgicznych. 50 proc. wydatków na hospitalizację pacjentów pochłaniają przyjęcia na oddziały chirurgii. Tymczasem konieczność interwencji chirurgicznej jest swoistą porażką systemu, który nie dostarcza odpowiednich terapii ograniczających ryzyko ostrej interwencji. Większość problemów można rozwiązać właściwie zorganizowaną podstawową lub ambulatoryjną opieką zdrowotną. Najważniejsza jest skuteczna i sprawna diagnostyka, a następnie przekierowanie pacjentów do wyspecjalizowanych ośrodków i objęcie ich nowoczesnym leczeniem biologicznym. Chorzy powinni być objęci leczeniem koordynowanym, ale również kompleksowym. Tylko dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie nie tylko wprowadzić chorobę w stan remisji, ale również ograniczyć koszty powodowane przez zaawansowane postacie tej choroby, kiedy jedyną opcją terapeutyczną są już skomplikowane, często wielokrotne zabiegi chirurgiczne.

Zobacz więcej

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Jak szacują państwo koszty pośrednie tej choroby?
Aby lepiej zobrazować problem, warto zwrócić uwagę, że blisko 2,5 tysiąca pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2014 r. z powodu NZJ odnotowano aż 300 tys. dni nieobecności w pracy, a skumulowana średnia absencja chorobowa w przypadku pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna wynosiła 32 dni rocznie i 29 dni w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Badanie kosztów pośrednich wykazało, że absentyzm (krótkotrwała niezdolność do pracy) dotyczy w istotnie mniejszym stopniu chorych znajdujących się w remisji w porównaniu z chorymi pozostającymi w aktywnym stadium chorób (współczynnik absencji: 8 proc. wobec 20 proc.). Biorąc pod uwagę średni wiek pacjentów, możemy powiedzieć, że koszty utraty produktywności generowane przez ChLC oraz WZJG w przeliczeniu na jednego pracującego kształtują się na poziomie 20 tys. zł rocznie. Zaobserwowano, że im mniejsza aktywność choroby, tym niższe koszty pośrednie nieswoistych zapaleń jelit. Dla przykładu chorzy z WZJG będący w remisji generowali koszty pośrednie na poziomie 6,6 tys., podczas gdy chorzy z chorobą aktywną ponad 3-krotnie wyższe, na poziomie 20,7 tys. Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, że utrzymanie pacjentów w remisji mogłoby obniżyć średnie koszty pośrednie dla społeczeństwa wynikające z utraty produktywności o co najmniej 42 proc. wśród pracujących chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna i 60 proc. wśród pracujących chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Podnieść komfort życia, obniżyć koszty leczenia