Podsumowanie RPO WM 2014-2020

Materiał Partnera
14-12-2016, 10:49

Czas od jesieni 2015 roku był niezwykle intensywnym etapem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2016. Niektóre z naborów zostały zakończone, inne wciąż trwają. Potencjalni beneficjenci otrzymali wiele szans, aby zawalczyć o unijne miliony. Wszystko po to, aby uczynić Mazowsze miejscem przyjaznym dla biznesu, otwartym na nowe technologie, bezpiecznym, ekologicznym, czyli takim, w którym zwyczajnie dobrze jest mieszkać, uczyć się i pracować. 

Jakie obszary wspiera RPO WM?

Prawie 60 konkursów o dofinansowanie, to cały szereg wyjątkowych szans na zdobycie funduszy pomocnych realizacji bardzo ważnych dla regionu projektów. Pod koniec roku wystartuje kolejne osiem konkursów. Jeśli dodamy do tego nabory pozakonkursowe, to pula alokacji uruchomionej do końca 2016 roku wyniesie aż 3,2 mld zł. Dzięki RPO WM o wsparcie mogły zawalczyć projekty:

- zwiększające zaangażowanie biznesu w  działalność badawczo-rozwojową – np. nawiązanie współpracy biznesu z nauką, tworzenie firmowych centrów R&D, poszukiwanie nisz rozwojowych

- przyczyniające się do wzrostu e-potencjału Mazowsza, np. e-zdrowie, e-administracja

- umożliwiające rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, np. inkubacja przedsiębiorstw, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, umiędzynarodowienie biznesu

- dotyczące gospodarki niskoemisyjnej i przyjaznej środowisku naturalnemu, np. kompleksowe projekty z obszaru mobilności miejskiej, termomodernizacja budynków, rozwój selektywnej gospodarki odpadami

- poprawiające jakość życia codziennego mieszkańców, np. rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, zakup specjalistycznego sprzętu zdrowotnego

- poprawiające stan regionalnego systemu transportowego, np. rozwój dróg

- wspierające rozwój rynku pracy i aktywizację zawodową różnych grup społecznych, np. wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

- walczące z wyłączeniem społecznym oraz ubóstwem, np. rozwój sektora ekonomii społecznej,  rozwój środowiskowych usług społecznych

- związane z poprawą systemu edukacyjnego, np.edukacja przedszkolna, kształcenie zawodowe młodzieży, doskonalenie zawodowe dorosłych

Co łączy te obszary?

Wszystkie one służą zwiększeniu konkurencyjności województwa mazowieckiego i poprawie jakości życia, czyli miejsca przyjaznego dla mieszkańców, biznesu, inwestorów, czy turystów. 

Niewątpliwą siłą Mazowsza są jego ludzie - ich pomysły i inicjatywy. Dzięki RPO WM mieszkańcy Mazowsza będą mieli większe możliwości edukacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szukania pracy czy wystartowania z własną działalnością gospodarczą. Ogromną wagę przywiązujemy do działalności badawczej i wykorzystania wyników badań w gospodarce. Dziś nowoczesne, stawiające na dynamiczny rozwój firmy i instytucje, chętnie idą z duchem czasu i korzystają z osiągnięć nauki. RPO WM umożliwia tę współpracę i wspiera przedsiębiorców, którzy współpracują z jednostkami naukowo-badawczymi. Wśród ciekawych naborów 2016 roku na szczególną uwagę zasługują również te, umożliwiające rewitalizację terenów o dużym potencjale wykorzystania społecznego i gospodarczego. To jednak wciąż nie wszystko, bo nowe projekty dotyczą wdrożenia sprawnych rozwiązań technicznych w służbie zdrowia, jednostkach edukacyjnych i kulturalnych, a także transporcie. 

Kto  może skorzystać z funduszy unijnych? 

Najciekawsze projekty, o największym potencjale wykorzystania gospodarczego, mają szansę na wsparcie dzięki unijnemu dofinansowaniu. Beneficjentami zostać mogą między innymi małe i średnie przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne, proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu (ośrodki innowacyjności), instytucje naukowo-badawcze, samorządy, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ, uczelnie wyższe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. W przypadku przedsiębiorców i naukowców ważne, aby projekty wspierały tzw. inteligentną specjalizację regionu, czyli obszary do których zaliczają się: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. 

Maksymalny wkład środków UE na realizację projektu to 80% jego wartości - w praktyce: ogromne pieniądze! 

Śledź na bieżąco nabory i aktualności na stronie www.funduszedlamazowsza.eu i przekonaj się, jak prosty i przyjazny jest proces aplikowania o fundusze! Twój projekt już wkrótce może przyczynić się do rozwoju Mazowsza - wizytówki całego kraju. 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Innowacji / Podsumowanie RPO WM 2014-2020