Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 32/03, dotyczy zbycia przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji.

Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 32/03, dotyczy zbycia przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji. RAPORT BIEŻĄCY NR 32/03, DOTYCZY ZBYCIA PRZEZ AKCJONARIUSZA ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI. Na podstawie § 27, ust 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 z dnia 10 grudnia 2001 r.) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 21 podajemy raport bieżący dotyczący zbycia przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji : I. 1) Pioneer Pekao Investment Management S.A., ul. Marynarska 19A, zarządzający cudzym portfelem akcji na zlecenie, 2) liczba posiadanych akcji - 256 912 akcji, 3) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot akcji w kapitale zakładowym "Polfy" Kutno S.A. - 14,14 % 4) liczba głosow z akcji posiadanych przez ten podmiot - 256 912 5) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Polfy" Kutno S.A. - 14,14 %. II. Na podstawie § 27 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, przekazujemy informacje otrzymane od akcjonariusza - "Dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej spółki. Na decyzje kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także dyspozycje uczestników funduszy i klientów portfeli indywidualnych, w szczególności wpłaty, wypłaty i konwersje. Inwestycja w akcje spółki "Polfa" Kutno S.A. ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A." Data sporządzenia raportu: 02-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ