Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 32/03, dotyczy zbycia przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji.

02-12-2003, 17:17

Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 32/03, dotyczy zbycia przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji. RAPORT BIEŻĄCY NR 32/03, DOTYCZY ZBYCIA PRZEZ AKCJONARIUSZA ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI.
Na podstawie § 27, ust 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 z dnia 10 grudnia 2001 r.) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 21 podajemy raport bieżący dotyczący zbycia przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji :
I.
1) Pioneer Pekao Investment Management S.A., ul. Marynarska 19A, zarządzający cudzym portfelem akcji na zlecenie,
2) liczba posiadanych akcji - 256 912 akcji,
3) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot akcji w kapitale zakładowym "Polfy" Kutno S.A. - 14,14 %
4) liczba głosow z akcji posiadanych przez ten podmiot - 256 912
5) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Polfy" Kutno S.A. - 14,14 %.
II. Na podstawie § 27 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, przekazujemy informacje otrzymane od akcjonariusza - "Dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej spółki. Na decyzje kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także dyspozycje uczestników funduszy i klientów portfeli indywidualnych, w szczególności wpłaty, wypłaty i konwersje. Inwestycja w akcje spółki "Polfa" Kutno S.A. ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A."
Data sporządzenia raportu: 02-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Polfa Kutno &lt;PKUT.WA&gt; Raport bieżący nr 32/03, dotyczy zbycia przez akcjonariusza znacznego pakietu akcji.