Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 33/03, dotyczy sprostowania informacji podanych w raporcie bieżącym nr 32/03

opublikowano: 03-12-2003, 21:55

Polfa Kutno <PKUT.WA> Raport bieżący nr 33/03, dotyczy sprostowania informacji podanych w raporcie bieżącym nr 32/03 RAPORT BIEŻĄCY NR 33/03, DOTYCZY SPROSTOWANIA INFORMACJI PODANYCH W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 32/03
Zarząd Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. informuje, że w przesłanym dn. 2 grudnia 2003 Raporcie bieżącym nr 32/03 znalazł się błąd. Poniżej dodajemy poprawną treść raportu.
Na podstawie § 27, ust 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 z dnia 10 grudnia 2001 r.) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 21 podajemy raport bieżący dotyczący wzrostu łącznego zaangażowania do poziomu 14,14% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza:
I.
a. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
b. Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty
c. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
d. Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
e. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej
zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tj. przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedzibą towarzystwa oraz funduszy jest: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19A. Zarządzanie portfelami ww. funduszy inwestycyjnych zostało zlecone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spółce Pioneer Pekao Investment Management S.A. 2) przyczyna przekroczenia progu 14%: obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki Polfa Kutno S.A. zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 20 listopada 2003 r. - umorzenie 99 447 akcji - komunikat bieżący Spółki
3) liczba posiadanych akcji - 256 912 akcji (dotyczy ww. funduszy łącznie),
4) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot akcji w kapitale zakładowym "Polfy" Kutno S.A. 14,14 % (dotyczy ww. funduszy łącznie)
5) liczba głosów z akcji posiadanych przez ten podmiot - 256 912 (dotyczy ww. funduszy łącznie)
6) procentowy udział posiadanych przez ten podmiot głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Polfy" Kutno S.A. - 14,14 % (dotyczy ww. funduszy łącznie).
II. Na podstawie § 27 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, przekazujemy informacje otrzymane od akcjonariusza - "Dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej spółki. Na decyzje kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także dyspozycje uczestników funduszy, w szczególności wpłaty, wypłaty i konwersje. Inwestycja w akcje spółki "Polfa" Kutno S.A. ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A."
Data sporządzenia raportu: 03-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Polfa Kutno &lt;PKUT.WA&gt; Raport bieżący nr 33/03, dotyczy sprostowania informacji podanych w raporcie bieżącym nr 32/03