Police II wyrosną dzięki polimerom

Materiał partnera
opublikowano: 17-11-2017, 00:00
aktualizacja: 24-11-2017, 12:09

Polimery Police. W tych słowach zawiera się wizja wielkiej inwestycji, która przełoży się nie tylko na liczne korzyści dla Grupy Azoty, ale również regionu i polskiej gospodarki

Przed miesiącem zarząd PDH Polska — spółki należącej do Grupy Azoty — zarekomendował budowę w Policach kompleksu z instalacjami do wytwarzania propylenu i polipropylenu. Będzie on obejmował także port z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastrukturę pomocniczą i logistyczną. Kilka dni temu projekt uzyskał ostatnią niezbędną zgodę korporacyjną w Grupie Azoty. Zaaprobowało go Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PDH Polska. Oznacza to, że firma może podpisywać umowę na zakup licencji na polipropylen.

Tuż obok ZakładówChemicznych Police,jednego z największych pracodawcóww regionie,wyrośnie komplekswytwarzającypolimery.Ze względuna wielkośćplanowanejinwestycji już dziśmówi się o niejPolice II.[FOT. ARC]
Zobacz więcej

MNOŻENIE MOCYWYTWÓRCZYCH

Tuż obok ZakładówChemicznych Police,jednego z największych pracodawcóww regionie,wyrośnie komplekswytwarzającypolimery.Ze względuna wielkośćplanowanejinwestycji już dziśmówi się o niejPolice II.[FOT. ARC]

Czas na kontrakt

— Zakładamy, że jeszcze w grudniu 2017 r. podpiszemy taką umowę. Projekt ma strategiczne znaczenie dla całej Grupy Azoty. Pozwoli na zwiększenie działalności niezwiązanej z produkcją nawozów, dywersyfikację przychodów i dodatkowe zyski. Przyniesie poszerzenie portfela naszych produktów, ale, co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu — tłumaczy atrakcyjność przedsięwzięcia dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty. W spółce PDH Polska trwa postępowanie, które wyłoni licencjodawcę technologii produkcji polipropylenu oraz przyszłego generalnego wykonawcę inwestycji pod klucz za ryczałtową cenę. Spółka dysponuje już licencją na technologię Oleflex do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu.

Imponująca skala inwestycji

Kompleks Polimery Police będzie budowany na terenie zaliczanym do specjalnej strefy ekonomicznej, nieopodal tamtejszych Zakładów Chemicznych. Rozpoczęcie prac jest przewidziane pod koniec 2018 r., natomiast komercyjne uruchomienie instalacji na rok 2022.

Kaliber przedsięwzięcia w największym stopniu odzwierciedlają założenia finansowe, opierające się na formule „project finance”. Będzie on realizowany przy zaangażowaniu kapitałowym spółek Grupy Azoty. Przewidywana wartość budżetu projektu określanego mianem Polimery Police ma sięgnąć 1,27 mld EUR netto, w tym nakłady inwestycyjne to 983,8 mln EUR.

Nie bez znaczenia w finansowym scenariuszu projektu jest swoisty handicap, płyną- cy z uzyskania w sierpniu przez PDH Polska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze polickiej podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta sprzyjająca okoliczność łączy się bowiem z możliwością skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku CIT w kwocie do 26,25 mln EUR.

O inwestycji, oprócz wskazanych już atutów dla Grupy Azoty, możemy też mówić z perspektywy polskiej gospodarki. Z ostatniego raportu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego wynika, że około 85 proc. wszystkich substancji wytwarzanych w przemyśle chemicznym w całym łańcuchu wartości stanowi chemia organiczna oparta na węglowodorach oraz pochodnych gazu ziemnego i ropy naftowej, takich jak: etylen, propylen, butadien czy benzen.

Jak podaje EY, na podstawie danych GUS, na import polimerów propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych w 2016 r. Polska wydała 3,42 mld zł. Wartość importu produktów chemii masowej i przetwórstwa chemicznego w 2016 r. wyniosła łącznie 102 mld zł.

Dodatkowa instalacja

Według prognoz popyt na polipropylen w Europie Środkowo-Wschodniej, będzie rósł dynamicznie, średnio o 4,7 proc. rocznie do 2025 r. Warto też dodać, co podkreślał prezes, że jednocześnie brakuje zaawansowanych planów inwestycji w nowe instalacje polipropylenu w Europie. A to oznacza bardzo dobre prognozy dla instalacji w Policach.

Polipropylen jest główną i najbardziej atrakcyjną pochodną propylenu, stanowiącą ponad 60 proc. zużycia tego surowca w Europie Środkowej, a Polska jest jednym z największych odbiorców polipropylenu w regionie z rosnącym z roku na roku importem.

Z analiz rynkowych wynika, że marża producentów surowców przesuwa się w kierunku pochodnych propylenu. Dlatego uzupełnienie projektu odwodornienia propanu (PDH) o instalację do produkcji polipropylenu zwiększa elastyczność i stabilizuje łączny poziom marż dla Grupy Azoty. Bardziej rozdrobniony rynek odbiorców polipropylenu zmniejszałby także ryzyko rynkowe w długim okresie. Globalne zużycie polipropylenu w 2016 r. szacuje się na 67,4 mln ton. Analitycy spodziewają się stałego wzrostu zapotrzebowania. Według szacunków światowy popyt na polipropylen przekroczy 100 mln ton po 2025 r.

Zyska region

Jednak Polimery Police będą sprzyjały nie tylko rozwojowi Grupy Azoty. Realizacja kompleksu przełoży się zarazem na liczne korzyści dla Polic, Szczecina i regionu. Podczas budowy instalacji zatrudnienie znajdzie ponad dwa tysiące osób. Wzrost zapotrzebowania na towarzyszące przedsięwzięciu rozmaite usługi powinien zaktywizować lokalną przedsiębiorczość, zatem i wzrost indywidualnej pomyślności okolicznych mieszkańców. Nie wolno także zapominać o odczuwalnym wzroście wpływów do lokalnego budżetu.

Słownik tworzyw sztucznych

PDH

Jedna z technologii wykorzystywanych do produkcji propylenu. Proces polega na odwodornieniu propanu w reakcji pochłaniającej ciepło w obecności katalizatora heterogenicznego. W wyniku reakcji otrzymywany jest propylen, wodór, dodatkowo powstają małe ilości metanu, etanu, etylenu i innych lekkich węglowodorów. Według dostępnych danych, na początku roku 2015 eksploatowano było 19 instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. 12 z nich bazowało na procesie Oleflex.

Propylen

To bezbarwny gaz, jedna z dwóch podstawowych, obok etylenu, substancji, stanowiących bazę do wytwarzania dalszych półproduktów chemicznych. Głównym źródłem propylenu są tzw. krakery parowe, odpowiadające za około 57 proc. światowej produkcji tego surowca. W instalacjach krakingu katalitycznego wytwarza się 35 proc. propylenu sprzedawanego na rynku. Pozostałe 8 proc. pochodzi z instalacji celowych.

Polipropylen (PP)

To związek chemiczny, który zajmuje wśród surowców polimerowych drugie miejsce w świecie pod względem wielkości popytu, po polietylenie (PE). Jeśli jednak rozpatrywać trzy główne typy polietylenu oddzielnie, czyli polietylen o gęstości wysokiej (HDPE), niskiej (LDPE) oraz liniowy polietylen o małej gęstości (LLDPE), to zajmuje on pozycję pierwszą. Jego właściwości powodują, że wyroby z tego tworzywa znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz samochodowym. W budownictwie i meblarstwie produkuje się z niego izolacje, rury, wykładziny, wyposażenie łazienek, niektóre meble. W przemyśle spożywczym używany jest do produkcji opakowań, puszek, słojów i butelek. Wykorzystuje się go również do produkcji artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu