Poligrafia <POLG.WA> Raport bieżący 23/2003 - w sprawie zawarcia umów kredytowych przez spółkę zależną

Kazimierz Krupa
30-06-2003, 18:33

Poligrafia <POLG.WA> Raport bieżący 23/2003 - w sprawie zawarcia umów kredytowych przez spółkę zależną RAPORT BIEŻĄCY 23/2003 - W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW KREDYTOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ
Zarząd Poligrafii SA w Kielcach informuje, że spółka zależna Poligrafia - Bis Sp. z o.o. podpisała następujące umowy kredytowe:
1. z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA o udzielenie kredytu obrotowego w formie odnawialnej linii kredytowej z przeznaczeniem na refinansowanie pożyczki udzielonej przez Poligrafię SA oraz na finansowanie działalności gospodarczej w wysokości 10 mln. PLN do dn. 30.06.2005 r. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią: a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) poręczenie solidarne Poligrafii SA, c) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym przez BPH PBK SA, d) hipoteka zwykła w wysokości 10 mln. PLN i hipoteka kaucyjna w wysokości 4,5 mln. PLN ustanowiona na nieruchomości przy ul Bema w Starachowicach KW 33880 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, e) przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych i zapasów o łącznej wartości księgowej 5,1 mln. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
2. z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA o udzielenie kredytu obrotowego w formie odnawialnej linii kredytowej na działalność gospodarczą w wysokości 5 mln. PLN do dn. 30.06.2004 r. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią: a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) poręczenie solidarne Poligrafii SA, c) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym przez BPH PBK SA, d) przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych o łącznej wartości księgowej 9,4 mln. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
3. z Fortis Bankiem Polska SA o udzielenie kredytu nieodnawialnego na zakup maszyny drukarskiej w wysokości 5 mln. PLN do 30.06.2006 r. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią: a) weksel własny in blanco poręczony przez Poligrafię SA, b) zastaw rejestrowy na zakupionej z kredytu maszynie, c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyny, d) druga hipoteka zwykła w kwocie 5,0 mln. PLN na nieruchomość położonej w Starachowicach, ul. Bema, objętej KW 33880, e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wyżej wymienionej nieruchomości.
Powyższe umowy przekraczają łącznie 10% kapitałów własnych emitenta.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kazimierz Krupa

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / Poligrafia &lt;POLG.WA&gt; Raport bieżący 23/2003 - w sprawie zawarcia umów kredytowych przez spółkę zależną