Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii A i B warte łącznie 140 mln zł

ISBnews
02-10-2014, 10:36

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje zamienne serii A o wartości 81,5 mln zł oraz obligacje zwykłe serii B o wartości 58,5 mln zł, podała spółka.

"W związku z opłaceniem przez inwestorów nowych obligacji, spółka w dniu 1 października 2014 r. wyemitowała 163 obligacji zamiennych na okaziciela serii A nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 500.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 81.500.000 zł oraz 585 obligacji zwykłych na okaziciela serii B nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 58.500.000 zł" - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane z emisji nowych obligacji zostaną przeznaczone na opłacenie ceny emisyjnej podwyższonej wartości nominalnej udziałów spółek: Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (spółki segmentowe) oraz na zasilenie kapitału obrotowego spółki, podano także.

"Nowe obligacje będą podlegać wykupowi w dniu przypadającym 5 lat po dniu emisji lub, w przypadku wystąpienia podstawy wcześniejszego wykupu, w terminach określonych zgodnie z warunkami emisji nowych obligacji" - napisała także spółka.

Nowe obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych oraz marżę w wysokości ustalonej w warunkach emisji.

"Nowe obligacje zostały zabezpieczone zastawami zwykłymi oraz zastawami rejestrowymi ustanowionymi przez spółkę na udziałach spółek segmentowych, zabezpieczającymi również równorzędnie wierzytelności wierzycieli finansowych spółki. Zastawy rejestrowe zostały ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.849.112.561,00 zł" - czytamy dalej.

Warunki emisji nowych obligacji przewidują również zobowiązanie Polimeksu do ustanowienie po dniu emisji dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z nowych obligacji na aktywach stanowiących zabezpieczenie innych wierzycieli finansowych spółki.

Wartość zobowiązań Polimeksu-Mostostale w ujęciu jednostkowym na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła 2.603,84 mln zł, podano także.

"W opinii zarządu spółki perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu nowych obligacji zapewniają terminowe regulowanie świadczeń pieniężnych z nowych obligacji oraz ciągłość prowadzenia przez emitenta działalności podstawowej" - konkluduje Polimex.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podała wcześniej, że nabyła obligacje Polimeksu-Mostostalu serii A o łącznej wartości nominalnej 73 mln zł i obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 58,5 mln zł.

Pozyskane środki mają umożliwić Polimeksowi-Mostostalowi przeprowadzenie zmian organizacyjnych, których wynikiem będzie powstanie holdingu. Jego głównymi kompetencjami będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii prowadzona przez dwie wydzielone spółki: Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii A i B warte łącznie 140 mln zł