Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 09/2004 - otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu...

Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 09/2004 - otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu... RB 09/2004 - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O PRZEKROCZENIU 5% LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. informuje, iż otrzymał, na podstawie art. 147 ust. 1 pkt. 1 i w związku z art. 158a ust. 3 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754), zawiadomienie od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działającego w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego Arka Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, że w wyniku nabycia akcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej pod firmą "POLLENA-EWA" Spółka Akcyjna. W dniu 05 lutego 2004r. na rachunkach papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna znajdowało się 213.299 akcji spółki "POLLENA-EWA"S.A, co stanowiło 7,538% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 213.299 głosów, co stanowiło 5,041% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Data sporządzenia raportu: 10-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ